lijst energiebesparende maatregelen

Renovatie en ingrijpende energetische renovatie

 • Plaatsen van dakisolatie
  • plaatsen van nieuwe dak- of zolderisolatie
  • plaatsen van een nieuw onderdak (bij hellende daken)
  • afbreken en vervangen van de waterdichte dakbedekking, vb. dakpannen, leien, epdm, roofing, dakranden, … . Dit kan alleen als de oorspronkelijke dakbedekking wordt verwijderd om isolatie of een onderdak te kunnen plaatsen.
  • afbreken en vervangen van dak(vlak)ramen of lichtkoepels door thermisch performante dak(vlak)ramen of lichtkoepels
 • Plaatsen van buitenmuurisolatie
  • navullen van een bestaande spouwmuur
  • plaatsen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de buitengevel
  • plaatsen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
  • afbraak van buitenmuren en vervanging door nieuwe buitenmuren (inclusief de dragende of steunende elementen in die muren, zoals kolommen, balken en lateien) samen met het aanbrengen van buitenmuurisolatie
  • aanbrengen van natte of droge bepleistering op de binnenkant van de buitenmuren, als afwerking op buitenmuurisolatie langs de binnenkant van de buitengevel
  • afwerken van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering in speciaal daartoe bestemde materialen telt alleen mee in combinatie met het aanbrengen van nieuwe buitenmuurisolatie langs de buitenkant van de buitengevel. Als enkel de spouwmuur geïsoleerd wordt, komt een nieuwe afwerking van de buitengevel niet in aanmerking.
 • Plaatsen van vloerisolatie
  • plaatsen van nieuwe vloerisolatie bovenop een draagvloer
  • plaatsen van kelderplafondisolatie
  • afbreken en vervangen van een dekvloer (‘chape’). Dit kan alleen als de oorspronkelijke dekvloer wordt verwijderd om isolatie te kunnen plaatsen.
 • Plaatsen van thermisch performante ramen en deuren
  • afbreken en vervangen van ramen en deuren door thermisch performant buitenschrijnwerk met minstens 1.0 beglazing of geïsoleerde panelen
 • Afbreken en vervangen van een gas- of stookolieketel door een gascondensatieketel (stookplaatsrenovatie)
  • afbreken en vervangen van de gas- of stookolieketel
  • aankoppelen op het afgiftesysteem
  • aanpassen of verplaatsen van de stookplaats
  • aanpassen van de nutsvoorzieningen
 • Plaatsen van een energiezuinig regel- en afgiftesysteem voor verwarming
  • afbreken en vervangen van leidingen, koppelingen, collectoren, afgiftetoestellen, … Dit kan alleen als er een nieuw afgiftesysteem in de plaats komt.
  • plaatsen van vloerverwarming
  • plaatsen van nieuwe afgiftetoestellen voor lage temperatuur verwarming
 • Afbreken en vervangen van een bestaande warmteopwekker door een (hybride) warmtepomp voor in hoofdzaak verwarming.
  • afbreken van de bestaande opwekker en vervangen door een geothermische warmtepomp, lucht/lucht-warmtepomp, lucht/water-warmtepomp of een hybride lucht/water-warmtepomp
  • aankoppelen op het afgiftesysteem
  • aanpassen of verplaatsen van de stookplaats
  • aanpassen van de nutsvoorzieningen
 • Aankoppelen op een warmtenet
 • Afbreken en vervangen van een bestaande boiler door een warmtepompboiler
 • Afbreken en vervangen van een bestaande boiler door een zonneboiler
 • Plaatsen van zonnepanelen
 • Afbreken en vervangen van bestaande verlichting en armaturen door energiezuinige LED-verlichting en armaturen (relighting).
 • Plaatsen van een energie-efficiënt ventilatiesysteem
  • plaatsen van een systeem D met vraagsturing en/of warmteterugwinning
  • plaatsen van een systeem C met vraagsturing
 • Plaatsen of afbreken en vervangen van buitenzonwering

Nieuwbouw en herbouw

 • Plaatsen van een (hybride) warmtepomp voor in hoofdzaak verwarming
  • plaatsen van een geothermische warmtepomp
  • plaatsen van een lucht/lucht-warmtepomp
  • plaatsen van een lucht/water-warmtepomp
  • plaatsen van een hybride lucht/water-warmtepomp
 • Aankoppelen op een warmtenet
 • Plaatsen van zonnepanelen
 • Plaatsen van een warmtepompboiler
 • Plaatsen van een zonneboiler