raad van bestuur

De raad van bestuur van het agentschap is samengesteld uit 18 leden, benoemd door de Vlaamse Regering.

De raad van bestuur telt twaalf stemgerechtigde leden waarvan:

 • drie vertegenwoordigers van inrichtende machten van het gesubsidieerd vrij onderwijs:
  • De heer Wilfried Van Rompaey (voorzitter)
  • Mevrouw Katrien De Veuster ;
  • De heer Dirk Vanstappen.
 • drie vertegenwoordigers van inrichtende machten van het gesubsidieerd officieel onderwijs
  • De heer Filip Fonteyn;
  • De heer Geert Gabriëls;
  • De heer Dirk Debroey.
    
 • twee leden als vertegenwoordiger van de leerlingenkoepel
  • Mevrouw Eva Perremans;
  • De heer Jesse Verleije.
    
 • één lid die de ouderkoepel vertegenwoordigt: mevrouw Hannelore Lambrighs 
   
 • twee leden die het onderwijspersoneel vertegenwoordigen:
  • Mevrouw Nancy Libert;
  • Mevrouw Ann Huybrechts.
 • Jean Eliaerts, de afgevaardigd bestuurder van AGION

ZE2D0119.jpg

In de raad van bestuur zetelen ook twee vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering

 • één op voordracht van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting: de heer Bavo Smits;
 • één op voordracht van de minister bevoegd voor Onderwijs: de heer Dries Verhaeghe.

Daarnaast nog drie experts voor advies en raad

 • Mevrouw Griet Pitteljon van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;
 • Mevrouw Anne Malliet van de Vlaams Bouwmeester;
 • De heer Frederik Christiaens van het Vlaams Energiebedrijf.

De secretaris van de raad van bestuur is de heer Nick Spriet.