U bent hier

Wat veranderde in de dossierbehandeling sedert 1 januari 2019?

Uniforme naamgeving documenten

AGION wil graag duidelijk communiceren met de schoolbesturen en hen zo snel mogelijk verder helpen. Bij de aanvraag van een bepaalde procedure en tijdens het verdere verloop ervan bezorgt het schoolbestuur heel wat verschillende documenten en formulieren aan AGION. Om de dienstverlening vlotter te laten verlopen, werkt AGION sinds 3 december 2018 met een uniforme naamgeving voor de verschillende documenten en formulieren. Dit vergemakkelijkt de dossieropvolging voor de schoolbesturen en de verwerking ervan door AGION.

Lees hier meer over de uniforme naamgeving

Vereenvoudiging werkwijze eindafrekeningen

Sinds 1 januari hanteert AGION een vereenvoudigde werkwijze eindafrekeningen van subsidiedossiers. Deze hervorming gaat in voor nieuwe eindafrekeningen ingediend sinds 1 januari 2019. Voor eindafrekeningen die AGION al heeft ontvangen en die tot 1 januari 2019 werden ingediend, blijft de huidige werkwijze van kracht.

Lees hier meer over de vereenvoudiging werkwijze eindafrekeningen

Prefinancieringsprocedure

Sinds 1 januari 2019 kan u gebruik maken van de prefinancieringsprocedure. Deze procedure laat inrichtende machten om, onder bepaalde voorwaarden, te prefinancieren. De procedure houdt in dat, zonder subsidiebelofte, schoolbesturen en gemeenten reeds kunnen starten met de realisatie van de nieuwbouw- of verbouwingswerken. AGION kent de subsidie pas toe na het doorlopen van de wachttijd en betaalt de subsidie uit op basis van de kostprijs van de uitgevoerde werken.

Lees hier meer over de prefinancieringsprocedure