Nieuws

Ons nieuws

27 februari 2024

Structureel extra middelen voor buitengewoon onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs voorziet vanaf nu elk jaar € 6 miljoen extra middelen voor scholen die extra plaatsen creëren in het buitengewoon onderwijs. Concreet gaat het om bijkomend aanbod voor kinderen met een emotionele stoornis of een gedragsstoornis en voor kinderen met een ernstige verstandelijke beperking. De financiële ondersteuning die tot nu toe beperkt was tot één jaar wordt nu structureel gemaakt, wat scholen meer zekerheid geeft. “We blijven alles uit de kast halen om te zorgen voor extra schoolbanken, zeker voor kinderen die bijzondere zorgnoden hebben”, zegt Vlaams minister van Onderwijs. “Deze regeerperiode zijn er zo al duizenden plaatsen bijgekomen in het buitengewoon onderwijs, want voor sommige leerlingen zal dit altijd de beste plaats zijn met de beste zorgen”.

Lees meer

22 februari 2024

Aangepaste formulieren

Het agentschap paste de aanvraagformulieren aan naar aanleiding van het nieuwe afsprakenkader 'aankopen en werken na aankoop' en het decreet voor open scholen.

Lees meer

19 februari 2024

Oproep Natuur in je school

Ook in 2024 wil de Vlaamse regering inzetten op het ontharden en vergroenen van speelplaatsen. Om het reglement en het verloop van de nieuwe oproep toe te lichten, organiseert het Departement Omgeving een online infosessie op 6 maart 2024 om 13u30.

Lees meer

14 februari 2024

Extra geld om scholen energiezuinig te maken

Vlaams minister van Onderwijs maakt meer dan € 7 miljoen extra middelen vrij voor scholen die investeren in energiebesparende maatregelen. Concreet gaat het dan om ondersteuning voor isolatiewerken en voor dakrenovaties. De meeste extra middelen gaan naar het leerplichtonderwijs, maar er is ook aandacht voor het hoger onderwijs. Zo wordt er fors geïnvesteerd in het Instituut voor Tropische Geneeskunde: een meer dan 100 jaar oude instelling die kampt met enorme energiekosten. “Deze investeringen zijn goed voor het milieu én voor de energiefactuur van onze scholen”.

Lees meer

09 februari 2024

Webinars VEKA en VEB: EPC NR en verplichting zonnepanelen publieke organisaties

- 27 februari 2024 10u – 11u - energieprestatiecertificaat met focus op publieke gebouwen

- 4 maart 2024 9u30 – 13u PV-verplichting voor publieke organisaties

Lees meer

05 februari 2024

8.385 nieuwe schoolbanken in Vlaanderen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert bijna € 52 miljoen in schoolgebouwen van het gesubsidieerd onderwijs. Zij kunnen namelijk financiële steun krijgen voor nieuwe of te renoveren schoolgebouwen. Er komen in heel Vlaanderen investeringen voor in totaal 8.385 leerlingen. “We kunnen de onderwijskwaliteit enkel verhogen wanneer we ook in infrastructuur blijven investeren”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Net daarom beslisten we deze regeerperiode € 500 miljoen extra in schoolinfrastructuur te investeren. In totaal wordt er deze periode € 3 miljard geïnvesteerd. Dat is een recordbedrag.”

Lees meer

31 januari 2024

AGION Informeert - algemene toelichting (25 januari 2024)

Op 25 januari 2024 vond onze eerste editie plaats van “AGION informeert". 

We delen graag de presentatie die getoond werd tijdens de algemene toelichting.

Lees meer

18 januari 2024

Decreet open scholen

Veel scholen stellen vandaag al hun infrastructuur open als ruimte voor verenigingen en organisaties.

Met het decreet open scholen wil de Vlaamse Regering het buitenschools gebruik van schoolgebouwen nog verder verhogen om tegemoet te komen aan deze reële nood.  

Het decreet is gestemd in het Vlaams Parlement en treedt in werking op 1 maart 2024. 

Lees meer

09 januari 2024

€ 75 miljoen extra voor nieuwe schoolbanken

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakt € 75 miljoen bijkomende middelen vrij om te investeren in extra schoolbanken. Zo kunnen scholen zich nog beter voorbereiden op de verwachte groei van het aantal leerlingen tegen het schooljaar 2027-2028. Weyts mikt met deze nieuwe oproep vooral op extra plaatsen in de technische en de beroepsopleidingen, op extra capaciteit in de B-stroom en op nog meer aanbod in het buitengewoon onderwijs. Scholen kunnen nog tot 20 februari 2024 een concreet project indienen. “In regio’s zoals mijn eigen Vlaamse Rand is een extra inspanning meer dan nuttig de komende jaren”, zegt Weyts. “We willen zeker zijn dat de extra plaatsen op tijd gerealiseerd worden en daarom lanceren we nog deze extra oproep, die aanvankelijk niet voorzien was. Wie investeert in onderwijskwaliteit, moet immers ook investeren in voldoende kwaliteitsvolle plaatsen in onderwijs”.

Lees meer

27 november 2023

Decreet Open Scholen

Veel scholen stellen vandaag al hun infrastructuur open. Met het decreet open scholen wil de Vlaamse Regering het buitenschools gebruik van schoolgebouwen nog verder verhogen om tegemoet te komen aan een reële nood aan ruimte voor verenigingen en organisaties.
Het decreet bevat het kader van de principiële openstelling van schoolinfrastructuur en maakt deel uit van het goedgekeurde Masterplan Scholenbouw 2.0.

Lees meer