U bent hier

Nieuws

Ons nieuws

18 januari 2022

Vernieuwd bodemprotocol verzekert bodemsanering van scholen

AGION en de OVAM verlengen het saneringsprogramma voor verontreinigde bodems op en rond schoolterreinen. Het doel blijft om de vervuilde schoolterreinen in kaart te brengen en de scholen administratief, praktisch en financieel te ondersteunen bij de bodemonderzoeken en -saneringen van hun schoolterreinen.

Bodemverontreiniging aangetroffen op uw school? Ontdek hoe de OVAM en AGION u kunnen helpen.

Lees meer

14 januari 2022

Uitfasering stookolieketels

Stookolie is een van de meest vervuilende fossiele energiebronnen. Het gebruik ervan moet worden afgebouwd. Vanaf 1 januari 2022 geldt daarom dat stookolieketels niet meer overal geplaatst of vervangen mogen worden.

Lees meer

14 januari 2022

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

Vanaf 1 januari 2022 geldt een renovatieverplichting voor alle niet-woongebouwen – zoals scholen – met een nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter. Er is enkel uitzondering voor louter verlenging van zakelijk recht, en in geval van fusie en opslorping.

Lees meer

13 januari 2022

Schrijf je nu in voor de webinar relancesteun

Scholen kunnen nog tot eind 2022 gebruik maken van Relancesteun bij VEB voor verschillende energiebesparende en -opwekkende maatregelen. U kunt 20 tot 40% steun krijgen op de diensten energiescan, energieaudit, muurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, schrijnwerk en beglazing, relighting, verwarmen en koelen, energieopslag, warmtekrachtkoppeling, geothermie en energieprestatiecontract.

Lees meer

06 januari 2022

Nieuwe schoolgebouwen voor 2.700 leerlingen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert ruim € 23 miljoen in 41 scholenbouwprojecten over gans Vlaanderen. In deze nieuwe en hedendaagse schoolgebouwen zullen bijna 3.000 leerlingen aan een schoolbank kunnen aanschuiven. “Met een investering van drie miljard euro lenigen we de grootste noden in onze onderwijsinfrastructuur”, zegt Weyts. “We zullen de komende jaren veel nieuwe schoolprojecten uit de grond stampen. Onder meer met onze Scholen van Vlaanderen drijven we het investeringstempo sterk op.”

Lees meer

23 december 2021

Vraag relancesteun aan bij VEB en aanvullende subsidie bij AGION

Om de economie een duwtje in de rug te geven na de coronacrisis, heeft de Vlaamse regering een relanceplan opgesteld. Via het Vlaams Energiebedrijf kunnen verschillende sectoren rekenen op relancemiddelen voor energiebesparende maatregelen. Voor 2022 is 10 miljoen euro voorzien.

Ook scholen kunnen een projectaanvraag indienen bij VEB voor deze Relancesteun. Lees hoe u die steun aanvraagt en welke werken in aanmerking komen: www.veb.be/relance.

Lees meer

14 december 2021

AGION zet verder in op digitalisering

AGION wil met financiële instellingen die leningen met AGION-waarborg aanbieden leningsdocumenten digitaal uitwisselen. Op die manier wil AGION zijn ecologische voetafdruk verkleinen en meewerken aan de afbouw van de papierberg. De overstap naar de digitale uitwisseling van leningsdocumenten zorgt voor een efficiëntere en snellere verwerking van de leningen. Vanaf 1 januari 2022 zullen AGION en KBC de leningsdocumenten digitaal uitwisselen. De andere financiële instellingen bevinden zich momenteel nog in de onderzoeksfase om ook deze overstap te maken.

Lees meer

09 december 2021

Scholen gooien deuren open voor de buurt

Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts investeert meer dan € 6,5 miljoen zodat 55 scholen hun infrastructuur buiten de lesuren kunnen openstellen voor sportverenigingen, jeugdbewegingen en buurtinitiatieven. Met dat geld kunnen de scholen bijvoorbeeld een afzonderlijke toegang voorzien of de kleed- en doucheruimtes aanpassen. Zo kan de infrastructuur ook ’s avonds of in het weekend gebruikt worden. “We investeren fors in schoolinfrastructuur en willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van die investeringen, ook buiten de lesuren”, zegt Weyts. “Veel verenigingen zijn op zoek naar infrastructuur, terwijl de school om de hoek vaak goede infrastructuur heeft die nog te weinig wordt gebruikt. Met beperkte aanpassingen creëren we op tal van plaatsen plots veel extra ruimte voor sport, jeugd en ander lokaal gemeenschapsleven”.

Lees meer

30 november 2021

Nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen voor bijna 7.000 leerlingen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert bijna € 30 miljoen in 84 scholenbouwprojecten over gans Vlaanderen. De nieuwe of vernieuwde schoolinfrastructuur zal plaats bieden aan bijna 7.000 leerlingen. “We blijven investeren in de kwaliteit van ons onderwijs. Dus ook in de onderwijsinfrastructuur”, zegt Weyts. “Onze leerlingen en leraren horen in de beste omstandigheden onderwijs te kunnen volgen en geven.”

Lees meer

26 november 2021

Extra schoolruimte voor 18.000 leerlingen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts kent huursubsidies toe aan 65 scholen, zodat ze samen meer dan 115.000 m² extra klasruimte in gebruik kunnen nemen. Het gaat om een investering van jaarlijks € 6,4 miljoen die ten goede zal komen aan bijna 18.000 leerlingen. Scholen zullen de middelen onder meer gebruiken om modulaire units of een nabijgelegen gebouw te huren. Projecten die in één klap veel extra capaciteit opleveren en projecten die de extra infrastructuur buiten de schooluren delen met sportclubs of jeugdverenigingen kregen voorrang. “Met deze huursubsidies kunnen we kort op de bal spelen en snel extra schoolruimte winnen”, zegt Weyts. “Zo kunnen we versneld oplossingen bieden op plaatsen waar de nood vandaag het hoogste is”.

Lees meer