Nieuws

Ons nieuws

16 november 2022

Tussentijdse uitbetaling van prijsherzieningen

Volgens de reguliere subsidieregels kan een vervroegde uitbetaling van prijsherzieningen alleen wanneer het schoolbestuur kiest om deze in te dienen onder de gewone facturen, binnen de 102%. De uitbetaling van bijkomende subsidies op apart ingediende meerwerken en prijsherzieningen gebeurt pas bij de eindafrekening van het laatste perceel.

Lees meer

03 november 2022

Duizenden nieuwe schoolbanken

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 28 miljoen euro in gloednieuwe en te renoveren schoolgebouwen. Over gans Vlaanderen zullen 106 scholenbouwprojecten met deze infrastructuurmiddelen aan de slag kunnen. “Een investering in scholenbouw, is een investering in onderwijskwaliteit”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Lees meer

28 oktober 2022

Nieuwe oproep voor ‘Scholen van Vlaanderen’

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceert een tweede projectoproep van het scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’. Dit programma zal in totaal voor € 1 miljard extra schooloppervlakte realiseren. Scholen kunnen tot en met 27 februari 2023 een aanvraag indienen voor deze tweede van in totaal drie oproepen. Modale Vlamingen kunnen mee investeren in deze scholen: het kapitaal zal in elk project opengesteld worden voor particuliere middelen. Je kan dan bijvoorbeeld aandeelhouder worden van een school in jouw buurt.

Lees meer

13 oktober 2022

Scholen kunnen meer en langer renteloos lenen om energie te besparen

De Vlaamse Regering trekt € 100 miljoen extra uit voor renteloze energieleningen voor scholen én de voorwaarden worden interessanter. Concreet kunnen scholen voortaan tot € 1 miljoen renteloos lenen om energiebesparende maatregelen te nemen en krijgen ze tot 20 jaar om de lening af te lossen. Tot dusver konden scholen maximaal een half miljoen lenen en moest de lening al na 15 jaar terugbetaald zijn. Het wordt nu dus aantrekkelijker en makkelijker om te investeren in bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen, hoogrendementsketels of warmtepompen. “We ondersteunen de scholen op korte termijn met extra middelen om de energiecrisis door te komen, maar we investeren ook op lange termijn”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “De energiecrisis maakt meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk het is om energiebesparende maatregelen te nemen, zeker ook in scholen. Scholen kunnen hun lening terugbetalen met wat ze uitsparen op hun energiefactuur”.

Lees meer

03 oktober 2022

Schoolbouwformule - Concentratiebevorderende aspecten in een veranderende leeromgeving

Dinsdag 8 november vindt er nieuwe editie van schoolbouwformule plaats.

Deze schoolbouwformule gaat dieper in op de aspecten die een invloed hebben op het concentratievermogen en welbevinden van zowel de leerlingen en studenten als het onderwijzend personeel.

Lees meer

03 oktober 2022

Indienen meerwerken en prijsziening voor bijkomende subsidiëring

Bijkomende subsidie voor hoge kosten van meerwerken en prijsherzieningen?

Dien ze in via aparte bisfacturen en bisstaten!
Meerwerken en prijsherzieningen op de gewone facturen, komen immers niet in aanmerking voor bijkomende subsidiëring.

Lees meer

03 oktober 2022

Aanrekening intresten bij terugvorderingen

Als een school subsidies van AGION heeft ontvangen, aanvaardt zij ook dat AGION het gebruik ervan kan controleren. Als de inrichtende macht de bestemming van de gesubsidieerde infrastructuur wil wijzigen of het zakelijk recht wil vervreemden of bezwaren, brengt zij AGION daarvan onmiddellijk op de hoogte.

Lees meer

03 oktober 2022

Nieuwe noodschool voor buitengewoon onderwijs in Antwerpen

Op 1 september 2023 opent een noodschool buitengewoon onderwijs voor 214 leerlingen de deuren aan de Columbiastraat op Luchtbal in Antwerpen. Zo komen er volgend schooljaar al een pak extra plaatsen bij voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis, in afwachting van de bouw van een school die in 2029 af moet zijn. De Vlaamse Overheid en de Stad Antwerpen investeren samen in totaal € 13 miljoen om dit mogelijk te maken voor een zeer kwetsbare doelgroep.

Lees meer

30 september 2022

Duizenden extra schoolbanken in Vlaanderen

Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts investeert in de eerste schoolmaand van het nieuwe schooljaar meer dan €33 miljoen in 127 scholenbouwprojecten in Vlaanderen en Brussel. Met dat geld kunnen scholen hun gebouwen vernieuwen of uitbreiden. “Als we de kwaliteit van ons onderwijs willen opkrikken, dan ook de kwaliteit van onze klaslokalen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Lees meer

13 september 2022

Extra capaciteit voor opvang van kinderen op de vlucht uit Oekraïne

De Vlaamse Overheid voorziet bijkomende mogelijkheden en middelen specifiek om op een vlottere manier extra capaciteit te creëren.

Lees meer