U bent hier

Nieuws

Ons nieuws

03 januari 2019

Infomoment over de oproep bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen

De Vlaamse ministers van Onderwijs, Sport en Jeugd lanceerden op 9 november een projectoproep voor actieve en gedeelde schoolspeelplaatsen. Samen maken ze 1 miljoen euro vrij om schoolspeelplaatsen avontuurlijker en bewegingsvriendelijker te maken. Daarnaast willen ze de speelplaatsen van scholen voor sport en spel openstellen voor het jeugdwerk en de bredere lokale gemeenschap.

Interesse om hiervoor een subsidieaanvraag in te dienen? Schrijf je nog in voor een infomoment over de projectoproep.

Wanneer? woensdag 9 januari 2019

Lees meer

03 januari 2019

7 miljoen euro voor 65 energiebesparende renovatieprojecten

Vlaams minister van Onderwijs investeert 7 miljoen euro in 65 energiebesparende projecten in schoolgebouwen in het basis- en secundair onderwijs. De projecten zorgen voor 3.258 ton minder CO²-uitstoot per jaar. Het gaat om een totale investeringskost van bijna 12 miljoen euro. In 2019 komt er nog eens bijna 21 miljoen euro bij voor het energie-efficiënter maken van scholen in het leerplicht- en hoger onderwijs. Het is één van de concrete klimaatacties van de onderwijssector. In totaal investeert onderwijs tussen 2016 en 2019 zo 54 miljoen euro in klimaatinitiatieven om de CO²-uitstoot te verminderen en onze samenleving meer klimaatneutraal te maken.

Lees meer

30 november 2018

Uniforme naamgeving documenten AGION (vanaf 3 december 2018)

AGION wil graag duidelijk communiceren met de schoolbesturen en hen zo snel mogelijk verder helpen. Bij de aanvraag van een bepaalde procedure en tijdens het verdere verloop ervan bezorgt het schoolbestuur heel wat verschillende documenten en formulieren aan AGION. Om de dienstverlening vlotter te laten verlopen, zal AGION vanaf 3 december 2018 werken met een uniforme naamgeving voor de verschillende documenten en formulieren. Dit vergemakkelijkt de dossieropvolging voor de schoolbesturen en de verwerking ervan door AGION.

Lees meer

12 november 2018

Vlaanderen maakt speelplaatsen avontuurlijker

De Vlaamse ministers van Onderwijs, Sport en Jeugd bundelen de krachten om werk te maken van actieve en gedeelde speelplaatsen. Samen maken ze 1 miljoen euro vrij om schoolspeelplaatsen avontuurlijker en bewegingsvriendelijker te maken. Daarnaast willen ze zo de speelplaatsen van scholen voor sport en spel openstellen voor het jeugdwerk en de bredere lokale gemeenschap.

Lees meer

08 november 2018

Verlengd wegens succes: 18 extra scholen krijgen huursubsidies voor scholenbouw

18 scholen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs huursubsidies om hun schoolgebouwen te vernieuwen of om extra plaatsen in de klas te realiseren. In juni van dit jaar kregen al 59 scholen huursubsidies. Wegens het grote succes komen daar nu nog eens 18 extra scholen bij. Deze nieuwe projecten komen 3.250 leerlingen ten goede. De scholen zullen samen jaarlijks 715.751  euro huursubsidie ontvangen. In totaal gaat het om een bijkomend investeringsbudget in nieuwe schoolinfrastructuur van bijna 25 miljoen euro. Met deze huursubsidies kunnen schoolbesturen een bestaand gebouw of een nieuwbouw, waarvan ze geen eigenaar zijn, huren.

Lees meer

08 november 2018

Laat het effect van jouw schoolstraat meten

Wil jouw school in het voorjaar van 2019 voor het eerst een schoolstraat inrichten?
En ben je benieuwd naar de effecten op de gezondheid van jouw leerlingen?

Neem deel aan een onderzoek naar de gezondheidseffecten van een schoolstraat. Je kan je aanmelden tot 30 november.

Lees meer over deze oproep

 

Lees meer

30 oktober 2018

Derde oproep voor huursubsidies

AGION lanceert op 5 november een derde oproep voor de indiening van de huursubsidie-aanvragen. Elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd onderwijs kan zich tot en met 15 januari 2019 kandidaat stellen om een huursubsidie voor schoolinfrastructuur te verkrijgen.

De subsidie kan worden toegekend aan inrichtende machten uit het gesubsidieerd onderwijs om een gebouw te huren dat voorheen, namelijk tot AGION een huursubsidie effectief toekent, nog geen onderwijsbestemming had.

Lees meer

25 oktober 2018

Vereenvoudiging werkwijze eindafrekeningen

De raad van bestuur van AGION besliste op 24 oktober 2018 om de huidige werkwijze  van de eindafrekeningen van subsidiedossiers, te vereenvoudigen. Deze hervorming gaat in voor nieuwe eindafrekeningen ingediend vanaf 1 januari 2019.

Deze vereenvoudiging houdt drie belangrijke wijzigingen in:

Lees meer

24 oktober 2018

Kostenefficiënt scholen bouwen

AGION stelt graag het handboek kostenefficiënt scholen bouwen voor.

Het handboek wil opdrachtgevers/bestuurders/bouwheren een houvast bieden bij de opstart van een bouwproject. De focus ligt op kostenefficiënt bouwen, met als doel onnodige uitgaven te voorkomen en de financiële middelen ten goede te laten komen aan de kwaliteit van leeromgevingen.

De onderwerpen zijn gebundeld rond vier thema’s die het bouwproces volgen: Voorbereiden, Ontwerpen, Bouwen en Gebruiken.

Lees meer

22 oktober 2018

Ruim 150 miljoen euro voor extra plaatsen in de klas

De volgende 3 jaar wordt er ruim 150 miljoen euro geïnvesteerd in extra plaatsen in de klas in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs. De investeringen gaan hoofdzakelijk naar het secundair onderwijs omdat het tekort aan plaatsen daar de komende jaren het grootste is. De steden en gemeenten met de grootste tekorten krijgen middelen. De selectie is gebaseerd op een nieuwe wetenschappelijke studie die de vraag en het aanbod voor het eerst in het secundair onderwijs in kaart heeft gebracht.

Lees meer