U bent hier

Vereenvoudiging werkwijze eindafrekeningen

De raad van bestuur van AGION besliste op 24 oktober 2018 om de huidige werkwijze  van de eindafrekeningen van subsidiedossiers, te vereenvoudigen. Deze hervorming gaat in voor nieuwe eindafrekeningen ingediend vanaf 1 januari 2019.

Deze vereenvoudiging houdt drie belangrijke wijzigingen in:

  • Zoals momenteel reeds het geval is, komen meerwerken in aanmerking voor subsidiëring als ze niet voorzien waren bij het opstellen van het gunningsdossier en noodzakelijk zijn om de werken te kunnen uitvoeren. Momenteel bestaan er twee types meerwerken, namelijk voor asbest en/of grondwerken en voor uitzonderlijke meerwerken. De opsplitsing in verschillende soorten valt weg en wordt één type meerwerken. Dit betekent dat de schoolbesturen niet langer per type meerwerken aparte vorderingsstaten en facturen moeten indienen.
  • De minimumdrempels van 3% van het subsidiabel gunningsbedrag en 8.500 euro excl. btw voor het indienen van uitzonderlijke meerwerken vallen weg. Zo kunnen meerwerken die onder deze drempels vallen ook gesubsidieerd worden.
  • Nu betaalt AGION  facturen tot 102% van het subsidiabel gunningsbedrag. Om tegemoet te komen aan de evolutie van de marktprijzen, kunnen de prijsherzieningen bovenop de bestaande maximumgrens van 102% gesubsidieerd worden als ze in aparte bisstaten gefactureerd worden. Dit is dezelfde werkwijze als bij het indienen van meerwerken. Let op, ze worden dan ook pas betaald bij eindafrekening.
  • De vereenvoudiging betekent ook dat we uw eindafrekening sneller kunnen afhandelen. Vanaf volgend jaar keurt de afgevaardigd bestuurder de dossiers m.b.t. de eindafrekening goed en niet de raad van bestuur van AGION op hun maandelijkse vergadering.

Voor eindafrekeningen die AGION al heeft ontvangen en die tot 1 januari 2019 worden ingediend, blijft de huidige werkwijze van kracht.