modulaire units

Om een huursubsidie aan te vragen, gebruikt u een van onderstaande formulieren.

U moet een formulier invullen per vestigingsplaats in functie waarvan de modulaire units worden gehuurd. Bij meerdere vestigingsplaatsen verdeelt u de kostprijs en de oppervlakte over de verschillende formulieren door middel van een verdeelsleutel.   

Bij het formulier voegt u nog een aantal documenten.

Alle verdere informatie kan u raadplegen op de pagina huursubsidies voor modulaire units.