energielening

Alle schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs kunnen een energielening aanvragen voor investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. 

U kan de energielening zowel inzetten voor investeringen die volledig door de school zelf worden gedragen als voor investeringen die verlopen via een subsidieprocedure.

U vult het aanvraagformulier energielening volledig in en voegt nog een aantal documenten toe.

Lees alle informatie in de rubriek energielening