Huursubsidies

AGION kan periodiek huursubsidies toekennen aan inrichtende machten uit het gesubsidieerd onderwijs om een gebouw te huren dat voorheen nog geen enkele onderwijsbestemming had.

Een periodieke oproep voor het indienen van huursubsidieaanvragen is voorzien in de conceptnota Masterplan Scholenbouw 2.0.

AGION lanceert nu een nieuwe oproep voor huursubsidies. Elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd onderwijs kan zich tot en met 15 september 2023 kandidaat stellen om een huursubsidie voor schoolinfrastructuur te verkrijgen.

Lees het persbericht van minister Weyts over de nieuwe oproep. De vermelde indieningsdatum in het persbericht (28 april 2023) is niet meer van toepassing.

Lees in deze rubriek de modaliteiten van deze financieringswijze

Heeft u vragen over de huursubsidies? Mail ons op huursubsidies@agion.be