U bent hier

huursubsidies

AGION kan periodiek huursubsidies toekennen aan inrichtende machten uit het gesubsidieerd onderwijs om een gebouw te huren dat voorheen, namelijk tot AGION de huursubsidie goedkeurt en  effectief toekent, nog geen enkele onderwijsbestemming had.

AGION lanceerde op 25 april 2019 een vierde oproep voor de indiening van de huursubsidie-aanvragen. Elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd onderwijs kon zich tot en met 15 juli 2019 kandidaat stellen om een huursubsidie voor schoolinfrastructuur te verkrijgen.
Uit deze oproep vloeiden 75 goedgekeurde huursubsidiedossiers voort.

Een eerste oproep in het najaar 2016 resulteerde in de selectie van 35 huursubsidiedossiers. De tweede oproep van december 2017 leverde 77 huursubsidiedossiers op. De derde oproep eind 2018 begin 2019 resulteerde in 54 huursubsidiedossiers.

Lees in deze rubriek de modaliteiten van deze financieringswijze