U bent hier

huursubsidies

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs keurde de Vlaamse Regering op 4 mei 2016 een besluit goed dat huursubsidies voor schoolinfrastructuur regelt.

Met de uitvoering van deze maatregel uit het Masterplan Scholenbouw werd het mogelijk dat AGION periodiek huursubsidies kan toekennen aan inrichtende machten uit het gesubsidieerd onderwijs om een gebouw te huren dat voorheen, namelijk tot AGION de huursubsidie effectief toekent, nog geen onderwijsbestemming had.

AGION lanceerde in het najaar van 2016 een eerste oproep voor huursubsidies. Deze oproep resulteerde in de selectie van 35 huursubsidiedossiers.  AGION lanceerde op 1 december 2017 een tweede oproep voor de indiening van de huursubsidie-aanvragen.

Lees in deze rubriek de modaliteiten van deze nieuwe financieringswijze