U bent hier

huursubsidies

AGION kan periodiek huursubsidies toekennen aan inrichtende machten uit het gesubsidieerd onderwijs om een gebouw te huren dat voorheen, namelijk tot AGION de huursubsidie goedkeurt en  effectief toekent, nog geen enkele onderwijsbestemming had.

AGION lanceerde op 1 maart 2021 een vijfde oproep voor de indiening van de huursubsidie-aanvragen. Elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd onderwijs kon zich tot en met 30 juni 2021 kandidaat stellen om een huursubsidie voor schoolinfrastructuur te verkrijgen.

De conceptnota Masterplan Scholenbouw 2.0 voorziet een jaarlijkse oproep voor het indienen van huursubsidieaanvragen. Dit zal van start gaan vanaf het najaar van 2021 met de lancering van een zesde oproep, en vervolgens telkens in het najaar van de komende jaren.

De vier voorgaande oproepen in de periode 2016-2019 leverden in totaal 239 huursubsidiedossiers op.

Lees in deze rubriek de modaliteiten van deze financieringswijze

PenninQ-icoon-tehuur.png