08 juli 2024

8.672 nieuwe schoolbanken in Vlaanderen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert € 34 miljoen in nieuwe schoolbanken. Concreet krijgen scholen financiële steun voor nieuwe of te renoveren schoolgebouwen. Dankzij deze extra middelen komen er verspreid over heel Vlaanderen nieuwe schoolbanken voor in totaal 8.672 leerlingen. “Om de onderwijskwaliteit te verhogen moeten we ook in kwaliteitsvolle nieuwe infrastructuur blijven investeren”, zegt Weyts. “Net daarom beslisten we om in de voorbije regeerperiode in totaal € 3 miljard te investeren in schoolinfrastructuur, een absoluut record en nog eens € 500 miljoen méér dan in de regeerperiode daarvoor”. 

Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) krijgen. Vlaanderen trok in de voorbije regeerperiode een half miljard euro extra uit voor scholenbouw. In totaal zal er voor schoolinfrastructuur € 3 miljard geïnvesteerd zijn. Een nooit geziene investering in ons onderwijs, met een focus op het secundair onderwijs, waar de noden binnenkort het hoogst zijn.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeerde afgelopen maand zo’n € 34 miljoen in 92 scholenbouwprojecten over heel Vlaanderen. Daarvan gaat € 21,6 miljoen naar grote werken, zoals volledige nieuwbouwprojecten. Dankzij deze projecten zullen 8.672 leerlingen en scholieren binnenkort gloednieuwe of gerenoveerde klassen krijgen, of kunnen ze gebruik maken van nieuw sanitair of de speeltijd doorbrengen op een ruime groene speelplaats.

In Sint-Niklaas ontvangen Sint-Carolus Secundair Onderwijs en Vrije Basisschool - St Carolus € 7 miljoen voor een nieuwbouw, verbouwings- en omgevingswerken en de verbouwing van de basisschool en de turnzaal. Een investering die 1.088 leerlingen ten goede komt.

Het Annuntiata-Instituut in Veurne kan dan weer met € 4,8 miljoen aan de slag voor een nieuwbouw en renovatiewerken aan het schoolgebouw en de speelplaats. Van deze investering zullen 587 leerlingen gebruik maken.

Vrije kleuterschool Maria Immaculata en Vrije Lagere School Zilverenhoek Maria Immaculata in Kapellen realiseren met € 3 miljoen afbraakwerken aan blok C en een nieuwbouw. De nieuwe infrastructuur huisvest 537 leerlingen.

Vrije Basisschool De Wegelink in Anzegem koopt met € 1,4 miljoen een schoolgebouw aan op de Beukenhofstraat. Hierin zullen 138 leerlingen les kunnen krijgen.

In Hoogstraten krijgt Klein Seminarie en Klein Seminarie Hoogstraten eerste graad € 1,3 miljoen boven op een eerder toegekende subsidie voor renovatie en restauratie, buitenaanleg en technieken. 

In Westmalle (Malle) vernieuwen en isoleren Mariagaarde Instituut en Mariagaarde Instituut Middenschool tenslotte de daken met € 916.000.

Weyts heeft ook nog eens € 12,4 miljoen voorzien voor kleinere verbouwings- en renovatiewerken. Het gaat dan over kleine ingrepen, maar ook dringende werken die omwille van overmacht snel uitgevoerd moeten worden.

Overzicht per provincie
 

Provincie Bedrag
Antwerpen € 10.517.752
Brussels Hoofdstedelijk Gewest € 172.924
Limburg € 934.931
Oost-Vlaanderen € 10.323.218
Vlaams - Brabant € 2.580.622
West – Vlaanderen  € 9.501.796
Totaal vastgelegde schoolbouwsubsidies  € 34.031.243

Bron:
Persmededeling 7 juli 2024
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Ben Weyts