Mooie voorbeelden

Gemeentelijke basisschool Lille @ AG Real Estate
Gemeentelijke basisschool Lille Basisonderwijs Antwerpen Nieuwbouw, Renovatie
Op 28 mei 2019 werd de moderne, energiezuinige nieuwbouw voor de gemeentelijke basisschool in Lille opgeleverd! De sterk verouderde gebouwen op de site werden gesloopt, met uitzondering van de kapel, deze werd geïntegreerd in het project. De nieuwe…
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Paulus Sint-Denijs-Westrem
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Paulus Sint-Denijs-Westrem Basisonderwijs Oost-Vlaanderen Renovatie
Het bouwprogramma van het vernieuwde gebouw (1.355 m²) voor basisschool Sint-Paulus in Sint-Denijs-Westrem (Gent) omvat een polyvalente refter, gezamenlijke ruimten, klaslokalen en administratieve burelen. Er wordt gestreefd naar een functionele,…
Buitengewoon Basisonderwijs Sint-Lievenspoort Gent @ Sepp van Dun
Buitengewoon Basisonderwijs Sint-Lievenspoort Gent Basisonderwijs Oost-Vlaanderen Renovatie
Verscholen tussen de Gentse gevels ligt het 140-jaar oude Sint-Lievenspoortklooster van de Zusters van Liefde. Het project omvat voornamelijk de renovatie van het voormalig kloostergebouw naar een school voor buitengewoon basisonderwijs. Deze wordt…
Regina Pacisinstituut Brussel @ Sepp van Dun
Regina Pacisinstituut Brussel Secundair onderwijs Brussels Hoofdstedelijk Gewest Renovatie
De verbouwingen aan de school gebeuren gefaseerd. In de eerste fase werden er twee extra verdiepingen geplaatst op het hoofdgebouw in de Magnolialaan. ICT is een belangrijke pijler van de school. De nieuwe lokalen geven de mogelijkheid om deze zo in te…
CBE Openschool Leuven @ AGION
CBE Openschool Leuven Centrum voor volwassenenonderwijs Vlaams-Brabant Renovatie
Einde 2012 neemt het Centrum voor Basiseducatie (CBE) Leuven haar intrek in de vernieuwde open school op de site van de voormalige legerkazerne Michotte. De nieuwe thuishaven biedt plaats aan 24 klassen en een open leercentrum met de meest moderne…
Campus Spoor West Anderlecht @ Hugo Vanderwegen
Campus Spoor West Anderlecht Secundair onderwijs Brussels Hoofdstedelijk Gewest Renovatie
'Campus Spoor West', huisvest de Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs SPES, het Buitengewoon Secundair Onderwijs Cardijnschool en het Sint-Guido Instituut. De verschillende scholen namen in het gebouw de voorbije jaren stapsgewijs hun intrek. De…
Stedelijke Basisschool Prins Dries Antwerpen @ AgwA architects en Marie-Françoise Plissart
Stedelijke Basisschool Prins Dries Antwerpen Basisonderwijs Antwerpen Renovatie
Deze kleinschalige kleuter- en lagere school draagt cultuur en creativiteit hoog in het vaandel. De school had nood aan meer speelruimte. Maar in een zeer dicht bebouwd bestaand weefsel is dit niet eenvoudig. Toch slaagden ze er in om met een kleine…
Lagere School De Kleine Prins Lennik
Lagere School De Kleine Prins Lennik Basisonderwijs Vlaams-Brabant Renovatie
De initiële opdracht voor de school de Kleine Prins was de verbouwing van een voormalig kinderdagverblijf dat deel uitmaakt van een scholencomplex uit de jaren 1950. De renovatie van het kinderdagverblijf tot klaslokalen had tot doel - binnen hetzelfde…
Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Kleuterschool Outgaarden @ Elke Lannoo
Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Kleuterschool Outgaarden Basisonderwijs Vlaams-Brabant Renovatie
De oude dorpsschool in Outgaarden is omgevormd tot kleuterschool. Het bouwprogramma omvatte de bouw van een polyvalente ruimte, de renovatie van het bestaand gebouw en de heraanleg van de speelplaats. 
Vrije Basisschool Sint Gertrudis Landen Klavertje Vier Attenhoven @ AGION
Vrije Basisschool Sint Gertrudis Landen Klavertje Vier Attenhoven Basisonderwijs Vlaams-Brabant Renovatie
Voor de renovatie van de vrije basisschool Klavertje Vier Attenhoven vonden er eerst afbraakwerken plaats. Bij de verbouwingswerken werden de klaslokalen en de dienstlokalen gemoderniseerd, de buitengevel gerenoveerd en de speelplaats heraangelegd.