Bouwprogramma

De verbouwingen aan de school gebeuren gefaseerd. In de eerste fase werden er twee extra verdiepingen geplaatst op het hoofdgebouw in de Magnolialaan. ICT is een belangrijke pijler van de school.

De nieuwe lokalen geven de mogelijkheid om deze zo in te richten dat er enerzijds ruimte is voor ICT in eilandvorm en anderzijds voor activerende werkvormen rond de centrale vergadertafels.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht