Energie

De Vlaamse Klimaatstrategie 2050 beschrijft de ambitie om het bestaande niet-residentiële gebouwenpark waaronder ook scholen tegen 2050 volledig koolstofneutraal te maken voor  verwarming, sanitair warm water, koeling en verlichting.

Om de energie-en klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren, ligt een grote uitdaging in de energetische renovatie van de schoolinfrastructuur. Het onderwijs kampt met een verouderd patrimonium waar nog een grote inhaalbeweging nodig is om de doelstelling van een CO2-neutraal patrimonium tegen 2050 waar te maken.

Om de scholen te helpen deze doelstelling te halen stimuleren we onderwijsinstellingen om te investeren in energie-efficiëntie én hernieuwbare energie.

AGION biedt hiervoor renteloze energieleningen aan én vanaf 2023 ook versnelde subsidies.

Ontdek de mogelijkheden in deze rubriek.