U bent hier

Zonneboiler

Hou bij het onderzoeken van de haalbaarheid van een zonneboiler rekening met het volgende:

 • Helling en oriëntatie van het dak met de hieraan gelinkt opbrengsten;
 • Controleer of het dak geïsoleerd is en of het dak (best) geïsoleerd moet worden;
 • Onderzoek ter plaatse beschaduwing en de impact ervan;
 • Streef altijd naar het plaatsen van de zonneboiler op de meest productieve, niet-beschaduwde dakdelen;
 • Maak een inschatting van de  stabiliteit van het dak. Is een bijkomende stabiliteitsstudie noodzakelijk?
 • Maak een inschatting of voer een meting uit om SWW-afname in kaart te brengen: de geproduceerde warmte door de zonneboiler kan niet geïnjecteerd of opgeslaan worden. Als deze niet gebruikt wordt gaat deze verloren. De momenten dat er warmte geproduceerd wordt is er dus best een vergelijkbare warmtevraag (op dat moment of iets later);
 • Maak een inschatting van het aandeel van de geproduceerde warmte dat nuttig gebruikt zal worden;
 • Duidelijke scopebepaling:
  • Totaal geïnstalleerd appertuuroppervlakte (m²);
  • Inhoud van de geplaatste buffertank (liter);
  • Type zonnecollector (vlakke plaat of vacuümbuiscollector);
  • Duidelijke plaatsbeschrijving waar de collectoren geplaatst worden.

Alle parameters die gebruikt werden tijdens de rendabiliteitsberekening moet u in een overzichtstabel bij de haalbaarheidsstudie voegen.