Kies voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie

Zowel voor investeringen hernieuwbare energie (zonnepanelen, zonneboiler, warmtepompen … ) als voor investeringen in energie-efficiëntie (isolatie, vervangen buitenschrijnwerk, stookplaatsrenovatie …) kunt u voortaan tot 1 000 000 euro (excl. btw) renteloos lenen voor een periode van 15 of 20 jaar.

Investeren in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie leveren een dubbele winst op:

1.    een blijvende CO2- reductie, wat goed is voor het klimaat
2.    een lagere energiefactuur voor de school, wat de werkingskosten drukt

De formule van energieleningen is een zeer voordelige financieringswijze met eenvoudige aanvraagprocedure. Lees alle informatie over het aanvragen en afsluiten van een energielening in deze rubriek.

Van zonnelening naar energielening

AGION biedt al sinds september 2017 goedkope leningen aan voor het plaatsen van zonnepanelen op de schoolgebouwen in het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs.

Het toepassingsgebied van deze leningen werd een eerste keer uitgebreid naar verschillende investeringen in hernieuwbare energie zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK-centrale), …

Een tweede uitbreiding maakte ook investeringen in energie-efficiëntie zoals isolatie of hoogrendementsketels mogelijk.

Dankzij de energieleningen werd er de voorbije jaren voor ruim 7,5 miljoen euro geïnvesteerd in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in het onderwijs. Er werd voor 37 588 m² aan zonnepanelen gelegd, goed voor een vermogen van 6 083 kWp. Daarnaast werden verschillende stookplaats renovaties uitgevoerd, maar ook isolatiewerken en plaatsing van zonneboilers.

Het aanbod wordt nu nog interessanter!

U kunt voortaan per vestigingsplaats tot 1 000 000 euro (excl. btw) volledig renteloos lenen voor een periode van 15 jaar voor investeringen in zonnepanelen of voor een periode van 20 jaar voor andere investeringen in hernieuwbare energie en/of energie-efficiëntie al dan niet in combinatie met zonnepanelen. U kan de energielening zowel inzetten voor investeringen die volledig door de school zelf worden gedragen als voor investeringen die verlopen via een subsidieprocedure.

Heeft u nog vragen over de energielening? Mail ons op energielening@agion.be