genormeerde omgevingswerken

Overdekte speelplaats en grasveld GBS Ten Bos Merchtem fotograaf Sepp van Dun

Dit zijn werken aan of aanleg van :

 • Open verharde speelplaatsen: alle noodzakelijke nivelleringswerken en de afwerking.
 • Overdekte speelplaatsen
 • Fietsenbergingen
 • Parkeer- en manoeuvreerruimte (niet subsidiabel voor het gemeentelijk onderwijs)

Genormeerde omgevingswerken kunnen uit verschillende materialen bestaan:

 • grijs asfalt
 • rood asfalt
 • rubber asfalt
 • kleiklinkerbestrating
 • betontegels

Subsidiabele kostprijs en toegelaten oppervlakte

Genormeerde omgevingswerken worden getoetst aan de fysische en financiële normen. Deze normcontrole voorkomt te grote (gemeten naar het aantal leerlingen en volgens het niveau ) en te dure omgevingswerken.
Deze normen zijn niet van toepassing voor een project dat bestaat uit de heraanleg van een speelplaats, voor een beperkt bedrag ( tot maximum 125 000 euro geïndexeerd).
Voor een internaat, een CLB en CVO bestaan geen normen, maar kan voorafgaandelijk advies gevraagd worden aan de commissie van deskundigen.

De fysische norm wordt uitgedrukt in een maximale oppervlakte:

 • Open verharde speelplaatsen:
  • 10 m² per leerling van het buitengewoon basis- en buitengewoon secundair met een minimum van 300 m²;
  • 8 m² per leerling van het gewoon basisonderwijs met een minimum van 250 m²;
  • 4 m² per leerling voor het secundair
    
 • Overdekte speelplaatsen: Van de oppervlakte open speelplaats mag maximum:
  • 1,20 m² per leerling overdekt zijn met een minimum van 50 m² voor het gewoon onderwijs;
  • 1,80 m² per leerling overdekt zijn met een minimum van 75 m2 voor het buitengewoon onderwijs;
    
 • Fietsenbergingen: 1,20 m² per leerling of personeelslid dat met de fiets of bromfiets de school bezoekt;
   
 • Parkeer-en manoeuvreerruimte: 24 m² per personeelslid dat minstens een halve opdracht vervult.

De financiële norm wordt uitgedrukt in een maximale kostprijs ( excl. btw)/m² bruto. Er is enkel een financiële norm voor overdekte speelplaatsen bepaald op 600 euro/m² geïndexeerd.