niet-genormeerde omgevingswerken

Schoolgebouw met grasveld VBS Zonnekind Kalmthout fotograaf AGION

Dit zijn werken aan of aanleg van toegangspaden, omheiningen, groen ( inclusief de eerste snoeibeurt), hellingen (in functie van toegankelijkheid)… Ook de ’ vergroening’ van de speelplaats en de schoolomgeving in het algemeen valt hier onder. De materiaalkeuze bij speelplaatsen bepaalt of de oppervlakte onder genormeerde omgevingswerken (harde materialen op gestabiliseerde ondergrond) of niet-genormeerde omgevingswerken (zachte materialen meestal waterdoorlatend) valt. De oppervlakte van verhardingen die niet als speelplaats wordt gebruikt, bijvoorbeeld sportvelden, wordt ook beschouwd als niet-genormeerde omgevingswerken.

Niet-genormeerde omgevingswerken zijn niet subsidiabel voor het gemeentelijk onderwijs.
 

Enkele mogelijkheden die vallen onder niet-genormeerde omgevingswerken:

- het vervangen van verharde oppervlakte door beplantingen (gras, bodembedekkers, bomen…) houtschilfers, dolomiet, zachte materialen (rubber)...
- het variëren van ruimtes met verschillende zones voor actief ( balsporten), recreatief en passief (rustruimte) gebruik;
- het aanleggen van speelgroen, graspleintjes of klimheuvels
- het aanleggen van educatieve zones: groenten- of kruidentuin, kippenren,…
- het aanleggen van een groen amfitheater voor buitenlessen, optredens,…
- het planten van hagen als afsluitingen
- het verharden van sportvelden die niet als speelplaats worden gebruikt
- een Kiss & Ride (kortparkeerzone)

Subsidiabele kostprijs en toegelaten oppervlakte:

Voor de niet-genormeerde omgevingswerken zijn de fysische en financiële normen niet van toepassing. De kostprijs van deze werken inclusief alle omgevingswerken met uitzondering van de overdekte speelplaats, is wel beperkt tot 10% van het product van de normatieve (= toegestane) bruto-oppervlakte van de gebouwen van de vestigingsplaats en de financiële norm die van toepassing is voor schoollokalen die moeten voldoen aan de geldende energieprestatienormen.De financiële norm wordt maandelijks geïndexeerd.

Voorbeeld: een school wil een nieuwe omheining plaatsen.
Het schoolcomplex heeft een oppervlakte van 900 m² en op basis van de fysische norm recht op 1000 m². De huidige financiële norm nieuwbouw is 1 200 euro/m².
»»»» de omheining is subsidiabel tot een tiende van 1 200 000 euro, of 120 000 euro.