U bent hier

Vlaanderen investeert in 73 scholenbouwprojecten

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert bijna €18 miljoen in 73 scholenbouw-projecten. Er ging bijna € 12 miljoen naar grote werken zoals een volledige nieuwbouw. De overige € 6 miljoen ging naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken zoals de modernisering van bestaande schoolgebouwen. “Vlaanderen investeert deze regeerperiode een half miljard euro extra in schoolinfrastructuur, wat een totale investering van drie miljard euro betekent”, zegt Weyts.  

Scholen uit het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal en vrij onderwijs kunnen financiële steun krijgen van de Vlaamse Overheid om schoolgebouwen te bouwen of te renoveren. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt deze regeerperiode een half miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur. Dat brengt het totale investeringsbudget op drie miljard euro. De focus ligt in de eerste plaats op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zullen zijn. Maar natuurlijk blijft er ook oog voor de andere noden.  

Weyts heeft zo in de maand februari via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) € 17.8 miljoen geïnvesteerd in 73 scholenbouwprojecten. Het leeuwendeel – € 11.7 miljoen – gaat naar verhogingen van bestaande subsidies. De overige € 6.1 miljoen gaat naar verbouwings- en renovatiewerken die bestaande en nieuwe schoolgebouwen moderniseren en duurzamer maken.  

Het geld gaat naar 11 scholen in Vlaams-Brabant, 16 scholen in West-Vlaanderen, 18 scholen in Oost-Vlaanderen, 6 scholen in Limburg, 21 scholen in de provincie Antwerpen en 1 school in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo realiseren in Maaseik het Mosa-RT College Heilig Kruis - Sint- Ursula A en Mosa-RT E.G.S.1 samen met € 3 miljoen Vlaamse overheidssteun een nieuwbouw inclusief omgevingswerken en de verbouwing van klaslokalen. Instituut Sint-Vincentius a Paulo 1 in Gijzegem voert met € 1.2 miljoen verbouwingswerken inclusief eerste uitrusting en omgevingswerken uit. Het Gemeentelijk Technisch Instituut in Beveren-Waas ontvangt € 1 miljoen capaciteitsmiddelen voor een nieuwbouwproject met 12 klassen en sanitaire en administratieve voorzieningen. Zij creëren zo 300 plaatsen extra. De Vrije Basisschool Sint-Trudo in Sint-Truiden kan rekenen op € 900 000 voor verbouwingswerken.

“Wie inzet op de kwaliteit van ons onderwijs, moet ook inzetten op de infrastructuur van ons onderwijs”, zegt Weyts. “Ik ben blij dat ik aan deze 73 scholen, verspreid over heel Vlaanderen, een duwtje in de rug kan geven”.   

Provincie Bedrag 
Antwerpen 3 816 028 euro
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 89 867 euro
Oost - Vlaanderen 6 461 774 euro
Limburg 4 572 242 euro
Vlaams - Brabant 1 074 470 euro
West - Vlaanderen  1 881 795 euro
Totaal vastgelegde schoolbouwsubsidies (februari 2020) 17 896 176 euro

Bron:
Persmededeling 13 maart 2020
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Ben Weyts

(publicatiedatum 16/03/2020)