U bent hier

Vlaanderen investeert in 123 scholenbouwprojecten

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 12,5 miljoen euro in 123 scholenbouwprojecten. Er ging € 8,8 miljoen naar grote werken zoals een volledige nieuwbouw. De overige € 3,7 miljoen ging naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken zoals de modernisering van bestaande schoolgebouwen. “Bouwen aan scholen is bouwen aan de toekomst”, zegt Weyts. “Ook in coronatijden blijven we volop investeren in die toekomst”.

Door de coronacrisis staan veel klaslokalen leeg, maar Vlaanderen blijft investeren in schoolgebouwen. Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun krijgen. “Deze regeerperiode trekken we een half miljard euro extra uit voor scholenbouw: in totaal investeren we wel 3 miljard in schoolinfrastructuur”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We focussen in de komende jaren vooral op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zullen zijn. Maar we blijven ook oog hebben voor de noden in het basisonderwijs”.

Weyts investeerde in maart via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) ruim € 12,5 miljoen in aan scholenbouwprojecten uit het gesubsidieerd onderwijs. Het leeuwendeel (€ 8,8 miljoen) gaat naar grote werken zoals een volledige nieuwbouw.  In de provincie Antwerpen gaat het geld naar 13 scholen. In Oost-Vlaanderen verwezenlijken we grote investeringen in 18 scholen. In West-Vlaanderen gaat het om 12 scholen, in Vlaams-Brabant om 10 scholen en in Limburg om 6 scholen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten slotte krijgt de Vrije Basisschool Sint-Pieterscollege in Jette een flinke financiële duw in de rug voor de verbouwing van een voormalig fitnessgebouw.

Er zit een rijke variëteit in de investeringen. Het Stedelijk Lyceum Lamorinière in Antwerpen kan rekenen op een bijkomende subsidie van € 1,8 miljoen voor de realisatie van een nieuwbouw, verbouwingswerken, omgevingswerken en eerste uitrusting. Het Sint-Jozefinstituut, het Sint-Jozefinstituut – Normaalschool en het Sint-Jozefscollege in Herentals voeren samen met € 1,3 miljoen renovatie - en uitbreidingswerken uit aan de bestaande campus kosh 23. In Pepingen Vlaams-Brabant realiseert de Vrije Basisschool - Harten Troef met € 1,2 miljoen een nieuwbouw. De VIA in Tienen verbouwt met € 711.000 de kelderverdieping van een bestaand gebouw en plaatst een lift.

“Het is belangrijk dat we ook tijdens de coronacrisis blijven bouwen aan nieuwe scholen, want zo bouwen we aan de toekomst”, zegt Weyts. “We investeren in kwaliteitsvol onderwijs in kwaliteitsvolle infrastructuur. Ik ben blij dat we zeker in deze moeilijke periode goed nieuws kunnen brengen aan de leerlingen, leerkrachten en directies van deze scholen”.
 

Provincie Bedrag 
Antwerpen 5 644 369 euro
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 666 093 euro
Oost - Vlaanderen 1 627 261 euro
Limburg 856 895 euro
Vlaams - Brabant 2 430 159 euro
West - Vlaanderen  1 324 503 euro
Totaal vastgelegde schoolbouwsubsidies (maart 2020) 12 549 279 euro

Bijlage: gedetailleerde overzichten per provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bron:
Persmededeling 22 april 2020
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Ben Weyts

(publicatiedatum 22/04/2020)