08 maart 2021

Scholen krijgen stimulans om hun infrastructuur te delen

Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts ondersteunt scholen om hun infrastructuur buiten de lesuren open te stellen voor bijvoorbeeld sportverenigingen, jeugdbewegingen of buurtinitiatieven. Vanaf vandaag en nog tot het einde van dit schooljaar kunnen scholen steun aanvragen voor een verbouwing of heraanleg die hun infrastructuur beter toegankelijk of gebruiksvriendelijker maakt . Hiervoor wordt € 10 miljoen voorzien. “Veel verenigingen zijn op zoek naar infrastructuur, terwijl er vlakbij prachtige infrastructuur bestaat die nog te weinig gebruikt wordt in het weekend of ’s avonds”, zegt Weyts. “We investeren fors in schoolinfrastructuur en we willen dat zoveel mogelijk mensen genieten van die investeringen”.

Vlaanderen beschikt over maar liefst 19 miljoen m² schoolinfrastructuur. Tot nu toe is het multifunctioneel gebruik van al die infrastructuur echter te beperkt. De meeste scholen openen weliswaar de deuren voor andere functies en gebruikers, maar dit blijft vaak relatief kleinschalig. Dat is jammer, want Vlaanderen telt veel verenigingen die op zoek naar infrastructuur om bijvoorbeeld in de weekends te sporten of te spelen of samen te komen. Het probleem is vaak dat de schoolinfrastructuur niet voorzien is op gedeeld gebruik door derden buiten de lesuren.

Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts ondersteunt nu scholen om hun infrastructuur buiten de lesuren open te stellen voor bijvoorbeeld sportverengingen, jeugdbewegingen of buurtinitiatieven. Vanaf vandaag en nog tot het einde van dit schooljaar op 30 juni kunnen scholen steun aanvragen voor een verbouwing of heraanleg die hun infrastructuur gebruiksvriendelijker en toegankelijker maakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een afzonderlijke toegang tot de sporthal, aanpassingen aan kleed- en doucheruimtes, maar ook het vergroenen of avontuurlijker maken van de buitenspeelruimte van een basisschool. Dankzij dat soort ingrepen kunnen sportclubs, individuele sporters, jeugdbewegingen, buurtinitiatieven en andere gebruikers makkelijker gebruik maken van de aanwezige infrastructuur in scholen.

In 2021 én 2022 is telkens € 5 miljoen voorzien voor dit soort ingrepen. Elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd onderwijs kan een project indienen bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION). Een onafhankelijke jury met vertegenwoordigers van AGION, Sport Vlaanderen en het Departement Onderwijs zal elk project inhoudelijk beoordelen. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de lokale noden en het aantal extra uren gedeeld gebruik die mogelijk worden dankzij een bepaalde ingreep. Ook binnen het GO! zal op basis van dezelfde parameters voorzien worden in ambitieuze projecten.

“We investeren deze regeerperiode € 3 miljard in schoolinfrastructuur – nog eens € 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode. Natuurlijk willen we dat al die euro’s ten goede komen aan zoveel mogelijk Vlamingen. Het is toch jammer dat zoveel speelplaatsen, sportzalen, feestzalen en andere schoolinfrastructuur onbenut blijven na de schooluren, tijdens weekends of vakanties. We laten zo veel kansen liggen. Met gerichte ingrepen ontstaan er veel mogelijkheden”, zegt Weyts.

Scholen krijgen trouwens meteen enkele inspirerende voorbeelden aangereikt in een nieuwe brochure van AGION, die diverse goede voorbeelden van gedeeld gebruik toont.

Meer informatie over de oproep

Bron:

Persmededeling 8 maart 2021

Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Ben Weyts

(publicatiedatum 08/03/2021)