oproep naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur

AGION en Sport Vlaanderen lanceerden op 8 maart 2021 gezamenlijk een oproep voor de indiening van projectvoorstellen voor het naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur. Elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd leerplichtonderwijs (kleuter-, lager-, basis- of secundair onderwijs) kon zich tot en met 30 juni 2021 kandidaat stellen om subsidie voor het naschools openstellen van sport- en bewegingsinfrastructuur te verkrijgen.

Voor deze oproep wordt voor alle onderwijsnetten 10 miljoen euro voorzien, gespreid over 2021 en 2022.

De oproep voor het openstellen van schoolgebouwen en speelplaatsen/sportpleinen. is voorzien in de conceptnota Masterplan Scholenbouw 2.0 

Deze oproep is gelijkaardig  aan de drie eerdere oproepen Projectsubsidie openstellen schoolsportinfrastructuur en Pimp je speelplaats.

Lees in deze rubriek de modaliteiten van deze oproep.

Een handige folder ‘Word een multifunctionele school tips en tricks’ bundelt  tips en tricks over multifunctionaliteit.