24 oktober 2018

Kostenefficiënt scholen bouwen

AGION stelt graag het handboek kostenefficiënt scholen bouwen voor.

Het handboek wil opdrachtgevers/bestuurders/bouwheren een houvast bieden bij de opstart van een bouwproject. De focus ligt op kostenefficiënt bouwen, met als doel onnodige uitgaven te voorkomen en de financiële middelen ten goede te laten komen aan de kwaliteit van leeromgevingen.

De onderwerpen zijn gebundeld rond vier thema’s die het bouwproces volgen: Voorbereiden, Ontwerpen, Bouwen en Gebruiken.

Het handboek beschrijft vooral de principes en de begrippen. Daarnaast bevat het ook een reeks praktische tips.

Lees het handboek.