13 november 2023

Extra middelen voor scholen die infrastructuur delen

Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts maakt € 10 miljoen extra vrij voor scholen die hun infrastructuur willen delen met sportclubs, jeugdbewegingen en andere verenigingen.  Dat past in een tweesporenbeleid om op termijn alle onderwijsinfrastructuur maximaal open te stellen. Voor de bestaande scholen is er dus financiële steun, om bijvoorbeeld een afzonderlijke toegang te voorzien of ruimtes aan te passen: zo kan de schoolinfrastructuur ook ’s avonds, in het weekend en tijdens schoolvakanties gebruikt worden. Voor nieuwe schoolgebouwen komt er met het decreet ‘Open Scholen’ dan weer een principiële verplichting om infrastructuur te delen met sportclubs, jeugdorganisaties of buurtinitiatieven. “We hebben nog nooit zoveel geïnvesteerd in schoolinfrastructuur en in ruil voor al dat belastinggeld willen we een maximaal maatschappelijk rendement”, zegt Weyts. “Scholen zijn nu al de spil van de lokale samenleving tijdens de schooluren: ze hebben het potentieel om dat ook te zijn buiten de schooluren”.

Vlaanderen beschikt over maar liefst 19 miljoen m² schoolinfrastructuur. Die infrastructuur wordt vooral tijdens de lesuren gebruikt. Scholen willen hun deuren wel openen voor andere functies en gebruikers, maar in de praktijk blijft dit multifunctionele gebruik nog te vaak relatief kleinschalig. Vaak zijn bijvoorbeeld de sporthal, polyvalente ruimte of lokalen van de school niet gebouwd om eenvoudig gebruikt te worden door buitenstaanders. Dat is jammer, want bijvoorbeeld sportclubs of jeugdbewegingen zijn vaak wanhopig op zoek naar goede infrastructuur om pakweg in de weekends te sporten, te spelen, creatieve activiteiten te ondernemen of samen te komen.

Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts maakt nu € 10 miljoen extra vrij voor scholen die hun infrastructuur willen delen met sportclubs, jeugdbewegingen en andere verenigingen. Dat past in een tweesporenbeleid om op termijn alle onderwijsinfrastructuur maximaal open te stellen. Het eerste spoor is er voor alle bestaande scholen, die dus financiële steun krijgen om werk te maken van een betere toegankelijkheid, meer gebruiksvriendelijkheid, of bijvoorbeeld een aanpassing van de buiten(speel)ruimtes. Denk aan bijvoorbeeld een aparte toegang tot de sporthal, zodat bezoekers niet eerst de hele school doorkruisen, of een apart verwarmingssysteem zodat niet de hele school moet stoken als enkele lokalen gebruikt worden. Deze nieuwe investering van nog eens € 10 miljoen komt bovenop eerdere oproepen met hetzelfde doel.

Het tweede spoor is er voor alle scholen die nieuw gebouwd, nieuw aangekocht of zeer grondig gerenoveerd worden. Het nieuwe decreet ‘Open Scholen’ legt vast dat deze gebouwen standaard maximaal mogelijk gedeeld moeten worden met andere gebruikers. Er kan dan immers meteen bij de bouw of de grondige renovatie rekening gehouden worden met die andere gebruikers.

Scholen kunnen vanaf 13 november en tot en met 18 maart 2024 een project indienen. De oproep staat open voor basisscholen en scholen van het secundair onderwijs, voor scholen van het gewone onderwijs en het buitengewoon onderwijs, voor scholen van het GO! en voor het gesubsidieerd onderwijs.

“We investeren € 3 miljard in schoolinfrastructuur, nog eens 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode. Al die euro’s moeten ten goede komen aan zoveel mogelijk mensen”, zegt Weyts. “Speelplaatsen, sportzalen, feestzalen en andere schoolinfrastructuur moeten ook na de lesuren, tijdens weekends of vakanties kunnen opengesteld worden voor de lokale gemeenschap. Met gerichte ingrepen ontstaan er vaak veel mogelijkheden”.

Bron:
Persmededeling 8 november 2023
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Ben Weyts

Lees meer over deze nieuwe oproep