U bent hier

3 miljoen euro voor derde oproep openstellen schoolsportinfrastructuur

Wat als scholen hun sporthallen buiten de schooluren makkelijker zouden kunnen openstellen voor lokale sportclubs?  Om dat mogelijk te maken, sloegen Vlaams minister van Sport Philippe Muyters en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de voorbije jaren de handen in elkaar met twee subsidie-oproepen. Na het grote succes met mooie resultaten voor scholen én sportclubs, doen de ministers samen opnieuw een projectoproep en maken daar 3 miljoen euro voor vrij.

Meer en betere sportinfrastructuur voor elke Vlaming. Om dat te bereiken is het belangrijk niet alleen te investeren in nieuwe infrastructuur, maar ook bestaande sportaccommodatie optimaal te benutten. In scholen is vaak heel wat sportinfrastructuur aanwezig en het is dan ook jammer dat die naschools, ’s avonds, in het weekend en in de vakantie nog vaak onderbenut blijft. Dikwijls is dat om praktische redenen: er is bijvoorbeeld geen aparte toegang naar de turnzaal buiten de schooluren. Ook de exploitatie vormt vaak een hindernis, denk maar aan het openen en afsluiten van het schoolgebouw, afspraken over het gebruik van het sportmateriaal, afspraken over het dragen van de grotere exploitatiekosten... Bovendien is schoolsportinfrastructuur in sommige gevallen niet aantrekkelijk voor sportclubs omdat er bijvoorbeeld geen plaats is om sportmateriaal van de sportclub apart op te bergen of omdat er geen douches zijn.

In 2016 en 2017 lanceerden Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters daarom een projectoproep voor scholen om hun sportinfrastructuur kwalitatiever te maken en om het hen praktisch mogelijk te maken die naschools vaker te laten benutten. De belangstelling van scholen en sportclubs bleek enorm groot, in 2016 werden 159 dossiers ingediend, in 2017 waren dat er 167. Met een totaal budget van 15 miljoen euro konden al 140 scholen hun sportinfrastructuur verbeteren en buiten de schooluren ter beschikking stellen van sportclubs en sportdiensten.

Scholen kunnen een subsidie krijgen voor infrastructuurwerken en exploitatiekosten voor hun turnhallen en zwembaden. Het kan gaan om werken die ervoor zorgen dat de sportaccommodatie ook buiten de schooluren vlot toegankelijk is (bv. deuren, badgesysteem…), werken om de kwaliteit van de infrastructuur te verbeteren voor het sportieve gebruik (bv. nieuwe sportvloer, bergruimte voor sportmateriaal…), werken aan het sanitair of personeelskosten om de infrastructuur effectief naschools open te stellen. Bovendien kunnen ook hogescholen en universiteiten aan deze oproep deelnemen.

Nieuw aan deze subsidie-oproep is de focus op kleineren sportzalen tussen de 200 m² en 500 m². Bedoeling is om ruimte te creëren voor een laagdrempelig sportaanbod in en voor de buurt en zo de grotere, publieke sporthallen te ontlasten en meer te kunnen openstellen voor traditionele sporten. Om die reden komen ook nieuwe kosten in aanmerking voor de subsidie zoals groot sportmateriaal dat clubs nodig hebben voor naschoolse sport (bv. spiegels, vechtsportmatten, trampolines…). Daarnaast ligt er ook meer focus op participatie van kinderen/mensen van kansengroepen uit de buurt bij de eventuele toekenning van subsidies. In welke mate wordt de buurt van de school geconfronteerd met aspecten van kansarmoede en op welke wijze wordt de participatie van mensen uit kansengroepen tot het buitenschoolse sportaanbod bevorderd.

Scholen kunnen een dossier indienen bij Sport Vlaanderen tot 21 februari 2019, 12u.

Bron:
Persbericht 21 oktober
Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister Van Onderwijs en Vlaams minister van Sport.