28 februari 2022

14.800 extra schoolbanken in de klas

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert € 180 miljoen in extra plaatsen in de klas: 2.000 extra plaatsen in het basisonderwijs, 11.000 extra plaatsen in het secundair onderwijs en 1.800 extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs. De middelen worden verdeeld op basis van de nieuwe capaciteitsmonitor, die aantoont waar tegen schooljaar 2027-2028 een plaatstekort verwacht wordt. De belangrijkste conclusie van die nieuwe monitor is dat er vooral in het secundair onderwijs extra investeringen nodig zijn. Er worden extra capaciteitsmiddelen toegekend aan onder meer verschillende steden en de Vlaamse Rand. In het basisonderwijs zijn er in specifieke regio’s extra plaatsen nodig, zoals bijvoorbeeld in Brussel en de Vlaamse Rand. Voor de allereerste keer bracht een capaciteitsmonitor ook de noden in het buitengewoon onderwijs in kaart. Dankzij de extra investering van € 180 miljoen in de komende 2 jaar kunnen de eerste noden gelenigd worden. Daarnaast zet Weyts ook in op de bouw van gloednieuwe scholen en op huursubsidies om extra plaatsen in de klas te realiseren. Weyts: “Investeren in onderwijskwaliteit betekent ook investeren in een kwaliteitsvolle plaats voor elk kind.”

Vlaanderen voorziet deze regeerperiode een recordbedrag van € 3 miljard voor nieuwe of vernieuwde schoolinfrastructuur – nog eens € 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode, toen de inhaalbeweging werd ingezet. Ook het budget voorzien voor structurele extra plaatsen in bestaande scholen is met € 360 miljoen historisch hoog: nog eens de helft méér dan in de vorige regeerperiode. Van dat laatste budget moest nog € 180 miljoen toegekend worden. Deze middelen worden nu verdeeld op basis van de gloednieuwe 3de editie van de capaciteitsmonitor, die aantoont waar er een plaatstekort verwacht wordt. In het basisonderwijs wordt er tegen schooljaar 2027-2028 globaal gezien geen plaatstekort meer verwacht: enkel in specifieke regio’s zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Rand (Vilvoorde, Halle) zouden er extra plaatsen nodig zijn in het basisonderwijs. Door de demografische evolutie zouden er zonder ingrepen tegen 2027-2028 wel ongeveer 40.000 plaatsen tekort zijn in het secundair onderwijs: 10.000 in het BSO, 13.000 in het ASO en 17.000 in het TSO. Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts bracht de capaciteitsmonitor ook voor de allereerste keer de noden van het buitengewoon onderwijs in kaart: in het buitengewoon basisonderwijs zijn er tegen 2027-2028 nog 3.500 plaatsen nodig en in het buitengewoon secundair onderwijs nog 4.000 plaatsen.

Weyts investeert tussen nu en 2024 nog € 180 miljoen in extra schoolbanken: goed voor 2.000 extra plaatsen in het gewone basisonderwijs (€ 25 miljoen), 11.000 extra plaatsen in het gewoon secundair onderwijs (€ 130 miljoen) en 1.800 extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs (€ 25 miljoen). Deze investering komt bovenop de € 180 miljoen die eerder deze regeerperiode werd toegekend en bovenop de investeringen in gloednieuwe scholen en in huursubsidies, die ook zorgen voor extra plaatsen. In 2024 zal er nog eens € 225 miljoen verdeeld worden voor extra plaatsen in de klas.

Er wordt doelgericht ingezet op de regio’s die volgens de capaciteitsmonitor een plaatstekort verwachten. In het gewoon basisonderwijs gaat het onder meer over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Rand (Vilvoorde, Halle, Dilbeek en Beersel). In het secundair onderwijs gaat het onder meer over de grote steden (Antwerpen, Brussel en Gent), centrumsteden zoals Kortrijk en Mechelen en de Vlaamse Rand (Dilbeek, Halle, Vilvoorde). Voor het buitengewoon onderwijs zal er samen met de onderwijsverstrekkers bekeken worden waar en op welke manier de extra plaatsen het beste gerealiseerd worden, bijvoorbeeld door nieuwe scholen buitengewoon onderwijs op te richten, bestaande scholen uit te breiden of een aanbod buitengewoon onderwijs te creëren op een campus van het gewoon onderwijs.

Het is de bedoeling om nog voor de zomer de eerste concrete capaciteitsprojecten goed te keuren. Het budget voor 2022 zal prioritair worden ingezet voor extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs.

“We zetten alle zeilen bij om extra plaatsen te realiseren”, zegt Weyts. “In deze regeerperiode maken we ook voor het eerst specifiek voor buitengewoon onderwijs capaciteitsmiddelen vrij.”

Raadpleeg hier de verdeling van de capaciteitsmiddelen voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Bron:
Persmededeling 28 februari 2022
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Ben Weyts