hoe kan u een energielening aanvragen

Voor investeringen zonder combinatie met een subsidieprocedure

Alle schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs kunnen een energielening aanvragen voor investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Ook wanneer u geen gebruik maakt van een subsidieprocedure of het project hiervoor niet in aanmerking komt zoals bij de installatie van zonnepanelen.

Hoe gaat het in zijn werk?

 • U vult het aanvraagformulier energielening

  volledig in

 • U verzamelt volgende documenten:

  • een schriftelijk verslag van de marktbevraging overeenkomstig de wetgeving        overheidsopdrachten
  • de weerhouden offerte(s) van de installateur(s)
  • een eigendomsakte of een zakelijk recht van minstens 15 jaar voor een investering in zonnepanelen
  • een eigendomsakte of een zakelijk recht van minstens 20 jaar voor andere investeringen in hernieuwbare energie of energie-efficiëntie al dan niet in combinatie met de installatie van zonnepanelen
 • U bezorgt het aanvraagformulier samen met bovenstaande documenten aan AGION via energielening@agion.be

 • AGION behandelt uw leningsaanvraag en u ontvangt een voorstel tot leningsovereenkomst
 • U ondertekent de leningsovereenkomst en bezorgt deze per post terug aan AGION
 • U bezorgt de facturen van de installateur(s) via mail aan energielening@agion.be
 • AGION zorgt ervoor dat u het benodigde bedrag ter beschikking krijgt

Ook de eventuele kosten voor het inwinnen van een voorafgaand deskundig advies kunnen deel uitmaken van de energielening. Hiervoor voegt u bijkomend volgende documenten toe aan uw aanvraag:

 • het rapport van het deskundig advies
 • de factuur van de studiekosten

Voor investeringen in combinatie met een subsidieprocedure

De subsidieprocedures van AGION zijn compatibel met de energielening. Wanneer uw subsidieproject investeringen bevat in hernieuwbare energie en/of energie-efficiëntie kan u een energielening aangaan voor de financiering van uw eigen aandeel in deze investeringen.

Hoe gaat het in zijn werk?

 • U geeft bij de indiening van uw gunningsdossier aan dat u gebruik wil maken van de energielening

  • U bundelt uw investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in één perceel. Een energielening kan slechts worden gekoppeld aan één perceel. Kan u niet al uw investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiënte bundelen in één perceel, dan moet u per perceel een aparte energielening aangaan. U kan per vestigingsplaats meerdere energieleningen aangaan tot een gecumuleerd leningsbedrag van maximum 1 000 000 euro

  • U duidt in de definitieve meetstaat met de berekening van het toewijzingsbedrag de posten aan die verband houden met uw investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie
 • AGION beoordeelt uw gunningsdossier en u verneemt via de gunningsbrief het maximale bedrag van de energielening

 • U vult het aanvraagformulier energielening

  volledig in, met inbegrip van het maximale leningsbedrag, en bezorgt het aan AGION via energielening@agion.be

 • AGION behandelt uw leningsaanvraag en u ontvangt een voorstel tot leningsovereenkomst
 • U ondertekent de leningsovereenkomst en bezorgt deze per post terug aan AGION. Dit moet gebeuren voor het indienen van de eerste vorderingsstaat en factuur.
 • U bezorgt uw vorderingsstaten en facturen via mail aan rf@agion.be. Lees hier meer over het uitbetalingsproces.
 • AGION controleert de aangeleverde documenten en zorgt ervoor dat u het benodigde bedrag ter beschikking krijgt