23 december 2021

Vraag relancesteun aan bij VEB en aanvullende subsidie bij AGION

Om de economie een duwtje in de rug te geven na de coronacrisis, heeft de Vlaamse regering een relanceplan opgesteld. Via het Vlaams Energiebedrijf kunnen verschillende sectoren rekenen op relancemiddelen voor energiebesparende maatregelen. Voor 2022 is 10 miljoen euro voorzien.

Ook scholen kunnen een projectaanvraag indienen bij VEB voor deze Relancesteun. Lees hoe u die steun aanvraagt en welke werken in aanmerking komen: www.veb.be/relance.

Interesse? We raden u aan een project in te dienen vóór 1 april 2022.

Voor het gedeelte van de kostprijs van de werken waarvoor VEB geen Relancesteun toekent, kunnen de schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs terecht bij AGION voor een aanvullende subsidiëring. Let wel, de aanvraag voor bijkomende subsidie moet gebeuren vóór u de offerte van VEB ondertekent.

Voor het vrij en provinciaal onderwijs krijgen deze dossiers een afwijking op de chronologie van de wachtlijst.

Voor het gemeentelijk onderwijs moet het schoolbestuur eerst contact opnemen met OVSG, aangezien zij beslissen over het al dan niet toekennen van bijkomende AGION-subsidies.

Hoe vraagt u een aanvullende subsidie aan?

  • Na selectie van het project door VEB én voor dat u de offerte van VEB ondertekent, dient u een aanvraagdossier in bij AGION voor bijkomende subsidiëring via de standaardprocedure op basis van de door VEB voorgestelde offerte.
  • Om in aanmerking te komen voor deze bijkomende subsidiëring moet u voldoen aan de subsidievoorwaarden van AGION.
  • Nadat de raad van bestuur van AGION uw dossier heeft goedgekeurd, zal u een principeakkoord ontvangen voor de bijkomende subsidiëring. Heeft u nog geen principeakkoord van AGION  ontvangen en nadert de deadline die VEB heeft vermeld in de selectiebrief? Dan kan u uitzonderlijk, in het kader van deze Relancesteun, schriftelijk toestemming vragen aan AGION om de offerte van VEB te ondertekenen.  U heeft deze toestemming nodig om het recht op de aanvullende subsidies van AGION niet te verliezen.
  • Nadat u de offerte van VEB heeft ondertekend kan u de werken toewijzen en starten.

Meer detail over de werkwijze leest u in dit stappenplan.

Nog vragen hierover? Het VEB organiseert op donderdag 10 februari 2022 van 10 tot 11u een webinar over relancesteun voor scholen. Schrijf je nu in voor het webinar