16 november 2022

Tussentijdse uitbetaling van prijsherzieningen

Volgens de reguliere subsidieregels kan een vervroegde uitbetaling van prijsherzieningen alleen wanneer het schoolbestuur kiest om deze in te dienen onder de gewone facturen, binnen de 102%. De uitbetaling van bijkomende subsidies op apart ingediende meerwerken en prijsherzieningen gebeurt pas bij de eindafrekening van het laatste perceel.

Gezien de huidige complexe financiële en economische situatie met krappe budgetten en stijgende prijzen en intrestvoeten, voorziet AGION een uitzonderlijke en tijdelijke maatregel zodat u onder bepaalde voorwaarden een versnelde uitbetaling van de prijsherzieningen kan verkrijgen.

Wat zijn de voorwaarden:

  • U diende voor  alle percelen in uw dossier het gunningsdossier in en u ontving een goedkeuring.
  • De prijsherzieningen op dossierniveau hebben een minimale kostprijs van €200.000

Bezorg uw gemotiveerde aanvraag aan rf@agion.be.

Na controle van de voorwaarden kan AGION de prijsherzieningen op basis van de gemotiveerde aanvraag éénmalig per dossier versneld uitbetalen. Het resterende deel prijsherzieningen verloopt verder via de eindafrekening van het laatste perceel.

Deze uitzonderlijke maatregel geldt voorlopig tot het einde schooljaar 2022-2023. De gemotiveerde aanvraag om van deze uitzonderlijke en tijdelijke maatregel te kunnen gebruik maken, moet ingediend zijn uiterlijk op 30/06/2023. Op deze uiterste datum dient ook voldaan te zijn aan eerder genoemde voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze tijdelijke uitzonderingsmaatregel.