U bent hier

11 maart 2022

Meer plaats voor verenigingen in scholen

Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts maakt € 3,2 miljoen vrij voor scholen die hun sportinfrastructuur willen delen met sportclubs, jeugdbewegingen en buurtinitiatieven. Met dat geld kunnen scholen bijvoorbeeld een afzonderlijke toegang voorzien of de kleed- en doucheruimtes aanpassen, zodat de infrastructuur ook ’s avonds, in het weekend en tijdens schoolvakanties gebruikt kan worden. “We willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van schoolinfrastructuur, ook buiten de lesuren”, zegt Weyts. “Veel verenigingen zijn op zoek naar een plek, terwijl de school om de hoek vaak goede infrastructuur heeft die nog te weinig gebruikt wordt. Met beperkte aanpassingen kunnen we zorgen voor veel extra ruimte voor sport, jeugd en ander lokaal gemeenschapsleven”.

Vlaanderen beschikt over maar liefst 19 miljoen m² schoolinfrastructuur. Die infrastructuur wordt echter vooral tijdens de lesuren gebruikt. Scholen willen hun deuren wel openen voor andere functies en gebruikers, maar in de praktijk blijft dit multifunctionele gebruik relatief kleinschalig. Vaak is bijvoorbeeld de sporthal van de school niet gebouwd om eenvoudig gebruikt te worden door buitenstaanders. Dat is jammer, want veel verenigingen zijn op zoek naar infrastructuur om bijvoorbeeld in de weekends te sporten, te spelen of samen te komen.

Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts maakt nu € 3,2 miljoen vrij voor scholen van het gesubsidieerd onderwijs die hun infrastructuur willen delen met sportclubs, jeugdbewegingen en buurtinitiatieven. Met dat geld kunnen de scholen dan investeren in een betere toegankelijkheid en meer gebruiksvriendelijkheid, of ze kunnen hun buitenspeelruimtes aanpassen. De nieuwe investering komt bovenop een eerdere oproep waar vorig jaar al 55 scholen op ingingen. Toen bouwden scholen bijvoorbeeld een nieuwe inkomhal die een aparte toegang biedt tot de sporthal, een loopbrug om de parking rechtstreeks te verbinden met de sportinfrastructuur, een apart verwarmingssysteem voor de sportlokalen en nieuw sanitair.

Scholen krijgen nu tot het einde van het schooljaar op 30 juni de tijd om een project in te dienen. De oproep staat open voor basisscholen en scholen van het secundair onderwijs, voor scholen van het gewone onderwijs en het buitengewoon onderwijs.

“We investeren deze regeerperiode € 3 miljard in schoolinfrastructuur – nog eens € 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode. Natuurlijk willen we dat al die euro’s ten goede komen aan zoveel mogelijk Vlamingen. Het is toch jammer dat zoveel speelplaatsen, sportzalen, feestzalen en andere schoolinfrastructuur onbenut blijven na de lesuren, tijdens weekends of vakanties. Zo  laten we veel kansen liggen. Met gerichte ingrepen ontstaan er veel mogelijkheden”, zegt Weyts.

Bron:
Persmededeling 11 maart 2022
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Ben Weyts

Lees meer over deze nieuwe oproep