25 juli 2023

Groen licht voor 38 ‘Scholen van Vlaanderen’

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts zet het licht op groen voor 38 nieuwe scholenbouwprojecten. De nieuwe scholen kaderen in het scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’. Dit programma zal in totaal voor € 1 miljard 450.000 m² extra schooloppervlakte realiseren. In een eerste cluster werden eerder al 27 projecten goedgekeurd. Nu komen er in een 2de cluster nog eens 38 projecten bij. “We blijven letterlijk en figuurlijk bouwen aan ons Vlaams onderwijs”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We zetten meer dan ooit in op kwaliteitsvol onderwijs en dus ook op kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur.”

Vlaanderen investeert deze regeerperiode € 3 miljard in schoolinfrastructuur: nog eens € 500 miljoen méér dan in de vorige regeerperiode. Deze investeringen gebeuren op verschillende manieren en via verschillende kanalen, zoals renovatie van bestaande gebouwen, tijdelijk huren van extra gebouwen en uitbreidingswerken. Om nieuwe scholen te bouwen is de DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintain – Ontwerpen, Bouwen, Financieren, Onderhouden) erg succesvol gebleken.

Volgend op het succes van eerdere DBFM-programma’s, lanceert Weyts met ‘Scholen van Vlaanderen’ een nieuw DBFM-programma. Nadat eerder 27 projecten in het kader van ‘Scholen van Vlaanderen’ werden goedgekeurd, krijgen nu bijkomend 38 projecten groen licht. Goed voor zo’n 450 miljoen euro aan investeringen in zo’n 162.000 m² aan nieuwe of gerenoveerde schoolgebouwen. In totaal investeert Weyts via ‘Scholen van Vlaanderen’ € 1 miljard. Goed voor 450.000 m² aan schooloppervlak, waar 85.000 leerlingen terecht kunnen. Het DBFM-programma ‘Scholen van Vlaanderen’ maakt het voor het eerst ook mogelijk dat modale Vlamingen hun eigen spaargeld kunnen investeren in deze schoolgebouwen: het kapitaal zal in elk project opengesteld worden voor particuliere middelen. Zo kan je bijvoorbeeld aandeelhouder worden van een school in jouw buurt. “Deze scholen worden meer dan ooit de scholen voor Vlaanderen én van Vlaanderen”, zegt Weyts. “We geven mensen de kans om letterlijk mee te investeren in de toekomst van onze kinderen.”

Bij dit soort publiek-private-samenwerking is het de school die een eigen invulling geeft aan de plannen, maar een private partner die vervolgens de financiering aanreikt, de verlangens van de school uitwerkt tot aanbestedingsklare projecten en alles in de markt zet. De DBFM-formule ontlast de schoolbesturen maximaal: een private partner reikt de financiering aan, werkt de verlangens van de scholen uit tot aanbestedingsklare projecten en zet alles in de markt. In het nieuwe ‘Scholen van Vlaanderen’-programma zitten ook extra garanties dat de scholen de nodige inspraak hebben, om het project een eigen invulling te geven.  Een derde oproep volgt komend najaar.

Lijst met goedgekeurde projecten

Bron:
Persmededeling 19 juli 2023
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Ben Weyts