Bouwprogramma

Naast de aantoonbare leerlingendruk kampt Sint-Jozef al jaren met infrastructurele problemen. Het gebouw gelegen aan de Kerkstraat is verouderd en hoewel de school een 230 leerlingen telt, ontbreken een aantal elementaire voorzieningen. Het project omvat een nieuwbouw van 1.453 m² met 8 klaslokalen (4 kleuterklassen op GV en 4 lagere school klassen op +1), nieuw sanitair, administratieve ruimtes en refter op gelijkvloers, en turnzaal en kleedkamers op +1. Volgende omgevingswerken worden aangelegd: open speelplaats, kleutertuintjes en 2 overdekte speelplaatsen.

Door de afbraak van een bestaande hangar kan er voldoende bouwruimte worden gerealiseerd voor het nieuwe schoolgebouw. Door de afbraak van een binnenruimte tussen de huidige gebouwen wordt er meer licht naar de huidige klassen gebracht en kan er een nieuwe overdekte speelplaats gebouwd worden.