U bent hier

Bouwprogramma

Vrije Basisschool Virgo Maria is een school gelegen in Merksem, met als Inrichtende Macht Katholiek Onderwijs Regio Merksem.

Er wordt een nieuw gebouw gerealiseerd waarin de kleuterschool en het eerste leerjaar van de lagere school komen. Gezien de strikte stedenbouwkundige eisen, de specifieke kenmerken van het terrein en de wens van de school een compact gebouw te realiseren wordt de nieuwbouw op de plaats van het bestaande gebouw gesitueerd.

Een polyvalente zaal ligt centraal in het gebouw en vormt het hart van de school waarrond de verschillende clusters zijn geschikt. De clusters worden steeds gevormd door de twee of drie klassen van deze leeftijdsgroep en hebben een gezamelijke gangzone die als leerruimte kan ingezet worden. Het gebouw bevat bovendien een slaaplokaal, directieruimte, zorglokalen en leraarskamer. Aan de noordzijde heeft het nieuwe gebouw één bouwlaag, aan de zuidzijde loopt het op naar twee bouwlagen. Het dak loopt af van zuid naar noord waardoor de klassen een variabele hoogte kennen. Aan de noordzijde van het gebouw worden private tuintjes bij de kleuterklassen voorzien, aan de zuidzijde ligt een grote groenzone die als speelterrein wordt ingericht.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht