Bouwprogramma

Voor de Talentenschool Turnhout (Campus Boomgaard) wordt een nieuwbouw van 3.569 m² gerealiseerd volgens passiefhuisstandaard. De hotelafdeling krijgt een prominente plaats. Een gedeelte daarvan is dagelijks bestemd voor gasten, terwijl er ook een polyvalente ruimte voorzien is die dienst kan doen als overdekte speelplaats, podiumzaal, enz. voor grotere evenementen van de hotelschool én voor activiteiten van de buurt. De keukens zijn voorzien van alle normen en eisen die samen gaan met een moderne hotelschool. Op de andere bouwlagen is ruimte voorzien voor de eerste graad. De lokalen hebben een flexibele structuur, om enerzijds in aparte leslokalen les te kunnen geven en anderzijds via eenvoudige verbindingen over te gaan tot grote projecten en gedifferentieerde lesvormen. Het open karakter en de compactheid staan garant voor een aangepaste leeromgeving. Daarnaast worden specifieke vaklokalen (techniek, laboratorium, computerlokaal,…) voorzien.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht