U bent hier

Bouwprogramma

De Provinciale Kunsthumaniora Hasselt kende de laatste jaren een stijgend leerlingenaantal en breidde het aanbod in studierichtingen uit. Daarom was er nood aan een uitbreiding. Er is een nieuwbouw gerealiseerd van 5.000m², waarvan 4.058m² klas- en vaklokalen, refter en technische ruimte en 813m² sportzaal. De lokalen maken zinvol gebruik van de oppervlakte en zijn onderling goed georganiseerd. Ook is er aanleg van omgevingswerken opgenomen in het programma, waarvan o.a. 270 m² overdekte speelplaats en 587m² open speelplaats.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht