Bouwprogramma

Campus Mutsaard is een Nederlandstalig scholencomplex in Laken. De site omvat 10 821 m² en huisvest een kinderdagverblijf voor 72 kinderen, een basisschool voor 456 leerlingen, een middelbare school voor 288 leerlingen en twee sportzalen. Het ontwerp getuigt van veel oog voor architecturale ingrepen die de kwaliteit van het lesgeven en het schoolgebeuren verhogen.

Vooral de buitenruimte kreeg bijzondere aandacht. Zo zijn er terrassen aan de klassen om buiten les te geven. De speelplaatsen zijn bewust samengesteld uit een beperkt aantal materialen, om ruimte te bieden aan de creativiteit van de kinderen. Op betonnen zitelementen in de heg, die het terrein afgrenst, kunnen kleine groepjes zich terugtrekken om te praten, te lezen... Het gebruik en het versterken van de bestaande hellingen creëert een landschap van speel-, sport- en groenzones. 

Daarnaast integreert het project een open, gemeenschapsgericht circulatiesysteem

voor de school. Op die manier is de campus buiten de schooluren toegankelijk

voor een breder publiek voor een verscheidenheid aan activiteiten

(kinderopvang, sportevenementen, buurtbijeenkomsten) en stimuleert zo een levendige lokale gemeenschap.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht