U bent hier

Bouwprogramma

De werken betreffen de afbraak van de huidige schoolgebouwen (exclusief de beschermde kapel en haar bijgebouwen), de nieuwbouw van 16 klassen, turnzaal, administratieve ruimte en de aanleg van overdekte en niet overdekte speelplaats en bijhorende omgevingswerken. De restauratie van de kapel vormt een apart dossier. De totale oppervlakte van het bouwproject bedraagt 2.588 m².