U bent hier

Bouwprogramma

Op de site in Heule (Kortrijk) worden gebouwen opgetrokken voor Athena campus Heule (Technisch Atheneum) en voor basisschool Kransvijver.

Voor het secundair worden ateliers voorzien voor de afdelingen bouw, auto, schilder- en decoratietechnieken, metaal, elektriciteit en drukkerij, telkens met bijbehorende magazijnen, klaslokalen en lockerruimtes. Deze ruimtes kunnen na schooluren gebruikt worden door het volwassenenonderwijs. De ateliers worden gebouwd ter vervanging van de bestaande ateliers en zullen voldoen aan alle hedendaagse normen en noden.

De basisschool zal plaats bieden aan 4 kleuterklassen en 6 klassen lager onderwijs. Er worden eveneens een polyvalente zaal, refter, administratieve lokalen, sanitair en drie klassen voor levensbeschouwelijke vakken in ondergebracht.

Een fietsenberging en een parking worden voorzien, voor gebruik door beide scholen en door het volwassenenonderwijs.

Beide scholen worden ondergebracht op één campus om de samenwerking en doorstroming van de leerlingen te bevorderen. Een gezamenlijk gebruik van dezelfde infrastructuur is een pluspunt voor beide scholen. Het doel van dit project is het creëren van een nieuwe campus die toekomstgerichtheid uitstraalt in een groene natuurlijke omgeving. Het nieuwbouwproject geeft een nieuwe uitstraling aan de school en een positief en aangenaam leefklimaat voor de leerlingen.