U bent hier

monitoring

Het besluit van de Vlaamse Regering geeft AGION en het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) de opdracht om het pilootproject passiefscholen op te volgen, bepaalde zaken te evalueren en te rapporteren.

Op basis van de beschikbare gegevens bij AGION op 31 augustus 2019 is een derde rapport opgemaakt. In dit bilan geven we een update van de gegevens die we bij de opvolging van de projecten hebben gedetecteerd. Het Pilootproject loopt tot en met twee jaar na het afsluiten van de laatste werf. Aangezien een aantal projecten nog niet gecertificeerd zijn en/of nog maar pas in gebruik zijn genomen, geeft dit rapport dus geen definitieve stand van zaken, maar een derde tussentijdse evaluatie.

Download de managementsamenvatting en het derde rapport 2018-2019

Voor achtergrondinformatie rond passiefscholen, de beleidscontext, historiek en procesverloop van het pilootproject verwijzen we naar de vorige rapporten.

Download de managementsamenvatting en het eerste tussentijds rapport 2015

Download de managementsamenvatting en het tweede rapport 2017

 

De rapportering omvat vijf topics:

1.   De maatregelen betreffende energieprestaties in scholen en het effect op de werkingsmiddelen van de betrokken instellingen.

De genomen maatregelen worden in kaart gebracht tijdens bij de kwaliteitscontrole
AGION vraagt het energieverbruik van de vorige gebouwtoestand op bij de scholen, dit tot drie jaar vóór de school het passief gebouw in gebruik nam.

2. ‘Meerkost’ in kaart brengen

Om de 'meerkost' van een passiefgebouw te bepalen worden zowel de feitelijke bouwkost als de (bijkomende) studiekosten samengeteld. Deze meerkost wordt dan vergeleken met de geïndexeerde standaard financiële norm.

De feitelijke bouwkost komt uit de eindstaat van ieder project. De facturen van de verschillende uitgevoerde studies (bijv. energieberekeningen, stabiliteit, akoestiek, etc.) werden opgevraagd bij de bouwheer.

3.  Mogelijke meerwaarde van extra maatregelen inzake duurzame energie

Om na te gaan wat de mogelijke meerwaarde van de extra maatregelen kunnen zijn, worden drie zaken bekeken:

  • energiebesparing
  • gebruikerservaring- en comfort
  • onderwijskundige meerwaarde/voorbeeldproject

4.  Het gebruik van duurzame materialen

Een online-enquête peilt, op basis van elementen uit het Instrument voor Duurzame Scholenbouw, bij de ontwerpers naar het gebruik van duurzame materialen in het bouwproject.

5.   Het effect van de passiefhuisstandaard op de energieboekhouding van betrokken gebouwen en het globale energieverbruik in de betrokken instellingen.