monitoring

Het besluit van de Vlaamse Regering geeft AGION en het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) de opdracht om het pilootproject passiefscholen op te volgen, bepaalde zaken te evalueren en te rapporteren.

In het eindrapport geven we een laatste update van de gegevens die we bij de opvolging van de projecten hebben gedetecteerd.

Download het eindrapport en de managementsamenvatting

Voor achtergrondinformatie rond passiefscholen, de beleidscontext, historiek en procesverloop van het pilootproject verwijzen we naar de vorige rapporten.

Download

De rapportering omvat vijf topics:

1.   De maatregelen betreffende energieprestaties in scholen en het effect op de werkingsmiddelen van de betrokken instellingen.

De genomen maatregelen worden in kaart gebracht tijdens bij de kwaliteitscontrole

AGION vraagt het energieverbruik van de vorige gebouwtoestand op bij de scholen, dit tot drie jaar vóór de school het passief gebouw in gebruik nam.

2. ‘Meerkost’ in kaart brengen

Om de 'meerkost' van een passiefgebouw te bepalen worden zowel de feitelijke bouwkost als de (bijkomende) studiekosten samengeteld. Deze meerkost wordt dan vergeleken met de geïndexeerde standaard financiële norm.

De feitelijke bouwkost komt uit de eindstaat van ieder project. De facturen van de verschillende uitgevoerde studies (bijv. energieberekeningen, stabiliteit, akoestiek, etc.) werden opgevraagd bij de bouwheer.

3.  Mogelijke meerwaarde van extra maatregelen inzake duurzame energie

Om na te gaan wat de mogelijke meerwaarde van de extra maatregelen kunnen zijn, worden drie zaken bekeken:

  • energiebesparing
  • gebruikerservaring- en comfort
  • onderwijskundige meerwaarde/voorbeeldproject

4.  Het gebruik van duurzame materialen

Een online-enquête peilt, op basis van elementen uit het Instrument voor Duurzame Scholenbouw, bij de ontwerpers naar het gebruik van duurzame materialen in het bouwproject.

5.   Het effect van de passiefhuisstandaard op de energieboekhouding van betrokken gebouwen en het globale energieverbruik in de betrokken instellingen.