pilootproject Passiefscholen

Gebouw De Toverberg Kampenhout fotograaf Sepp van Dun

Op de lentetop van maart 2007 stelde de Europese Raad naast doelstellingen op vlak van broeikasgasreductie en hernieuwbare energie ook een aantal maatregelen voor om de energie-efficiëntie in de Europese Unie te verbeteren.

Dit resulteerde in een gewijzigde Europese energieprestatie-richtlijn (EPBD 2010/31/EU). Daarnaast wil men vanaf 2021 enkel bijna-energieneutrale nieuwbouw (BEN-gebouwen) te realiseren. Dit betekent zéér energiezuinig bouwen waarbij hernieuwbare energiebronnen het resterende energieverbruik voor verwarming en koeling dekken. Voor overheidsgebouwen geldt deze verplichting vanaf 2019. Ook schoolgebouwen zullen hieraan moeten voldoen.

De Vlaamse Regering was zich er van bewust dat dit een grote impact zou hebben op de scholenbouw. Daarnaast wou men de ervaring op vlak van energiezuinig bouwen binnen schoolinfrastructuur verruimen

Op 23 mei 2008 gaf de Vlaamse Regering groen licht aan het 'Pilootproject Passiefscholen: het bouwen van scholen volgens de passiefhuisstandaard verspreid over alle provincies en onderwijsnetten in Vlaanderen. Dit komt overeen met een totale bouwoppervlakte van 65.565 m².

De Vlaamse Regering wou hiermee tijdig anticiperen op de transitie naar zeer energiezuinige schoolgebouwen, en de toen nog in opmaak zijnde verstrengde Europese regelgeving.

Op deze pagina's vind je meer informatie over het Pilootproject.