Scholenbouw in 2014-2019

Tijdens de legislatuur 2014-2019 heeft de Vlaamse Regering in 2014 een eerste conceptnota van het Masterplan Scholenbouw ‘Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium’ goedgekeurd. Het Masterplan Scholenbouw van toenmalig Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits beschreef de aanpak van schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel. Voor het eerst sinds de overheveling van de onderwijsbevoegdheid naar de Vlaamse Gemeenschap werd een dergelijk geïntegreerd en totaalplan voor scholenbouw in de steigers gezet.

In de periode 2014-2018 kregen bijna alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel van de Vlaamse overheid een budget voor de bouw of renovatie van één of meerdere scholen op hun grondgebied.

 

 

Cijfers Scholenbouw 2014-2018

 • geen subsidie
 • < 100.000 €
 • Tot 500.000 €
 • Tot 1.000.000 €
 • Tot 3.000.000 €
 • Tot 5.000.000 €
 • Tot 10.000.000 €
 • Tot 15.000.000 €
 • Tot 100.000.000 €
 • > 100.000.000 €

Investeringen in scholenbouw in meer dan 9 op de 10 Vlaamse en Brusselse gemeenten

Bijna alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel kregen van de Vlaamse overheid tussen 2014 (september) en 2018 een budget voor de bouw of renovatie van één of meerdere scholen op hun grondgebied.

Bovenstaande kaart toont het totale investeringsbudget (incl. btw) per gemeente tussen 2014 en 2018. Het bedrag per gemeente omvat:

 • de reguliere subsidiëring en capaciteitsmiddelen van AGION vanaf september 2014 tot en met december 2018,
 • de investeringsbedragen van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) vanaf september 2014 tot en met december 2018,
 • de meest actuele investeringskost voor de DBFM-projecten (incl GO!) waarbij de  individuele DBFM-overeenkomst ondertekend werd tussen 1/9/2014 en 31/12/2018,
 • de geraamde investeringskost van de nieuwbouwprojecten waarvoor een huursubsidie werd goedgekeurd tot en met december 2018 en
 • de eigen inbreng van de schoolbesturen en gemeenten.

Voor de DBFM-projecten subsidieert AGION (incl. GO!) ongeveer 80% van de investeringskost via de 30-jarige beschikbaarheidsvergoedingen.

Samen met de eigen investering van de schoolbesturen en gemeenten betekende dit bijvoorbeeld voor de volgende steden:  

 • 297 miljoen euro voor de stad Antwerpen, waarvan de stedelijke kleuterschool De Bijtjes 1,8 miljoen euro verkreeg
 • 189 miljoen euro in totaal voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan 22,9 miljoen euro voor het DBFM-project Campus Unesco (GO!).
 • 143 miljoen euro voor Gent waarvan de stedelijke Basisschool De Triangel 2,8 miljoen euro capaciteitssubsidie ontving
 • 116 miljoen euro voor Kortrijk, waarvan het Centrum voor Volwassenenonderwijs Creo 1,5 miljoen euro kreeg
 • 95 miljoen euro voor Brugge, waarvan het Sint-Franciscus – Xaveriusinstituut 2,3 miljoen euro bekwam
 • 84 miljoen euro voor Roeselare, waarvan 5,9 miljoen euro voor het DBFM-project Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Ark

Dankzij de btw-verlaging (van 21 % naar 6 %) kwamen er in 2016 nog eens 17 DBFM-projecten extra bij. Voor ongeveer 181 miljoen euro wordt om en bij de 82 500 m² extra nieuwe schooloppervlakte gerealiseerd.

De Vlaamse overheid heeft in de periode 2014-2018 samen met de gemeenten en schoolbesturen fors geïnvesteerd in scholenbouwprojecten in het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) en het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Met deze investeringen konden scholen grote schoolbouwprojecten realiseren, de bestaande onderwijsinfrastructuur grondig vernieuwen of flink uitbreiden of kleinere verbouwings- en renovatiewerken aan het bestaande verouderde schoolpatrimonium en de buitenomgeving uitvoeren.

Op die manier werden heel veel schoolgebouwen vernieuwd, gemoderniseerd, uitgebreid en beter onderhouden. Deze inhaalbeweging in scholenbouw is op het terrein overal in Vlaanderen en Brussel zichtbaar. Zien bouwen doet bouwen!