U bent hier

kwaliteitsverklaring

Het voldoen aan de criteria van de passiefhuisstandaard voor het Pilootproject Passiefscholen moet blijken uit een kwaliteitsverklaring die wordt uitgereikt door een 'kwaliteitsverklaarder'.

De studie Randvoorwaarden biedt het kader waarbinnen de kwaliteitsverklaring van de pilootprojecten wordt uitgevoerd.

AGION en het GO! schreven voor het aanstellen van de 'kwaliteitsverklaarder' een dienstenopdracht uit die twee grote taken omvat:

  • het uitvoeren van een controle van de studies en werken voor de bouw van de geselecteerde passiefscholen met als uiteindelijk doel, het afleveren van een kwaliteitsverklaring
  • een jaarlijkse controle en rapportering na ingebruikname, en dit over een periode van 2 jaar. Deze rapportering brengt de energieprestaties in de scholen en het effect van de passiefstandaard op de energieboekhouding en het globale energieverbruik in kaart. Deze taak maakt deel uit van de monitoring.

AGION & het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap stelden Passiefhuis-Platform vzw/PIXII aan als externe instelling die de kwaliteitsverklaring aflevert aan de scholen uit het Pilootproject Passiefscholen.

Meer info over de kwaliteitsverklaring voor de Vlaamse passiefscholen vindt u hier.