zonnepanelen

Een kleine installatie tot 10kW vermogen verdient zich terug op minder dan 9 jaar.
Ook grotere installaties zijn interessant; informeer u goed, zodat de zonneproductie afgestemd is op het reële verbruiksprofiel van de school.

Hou bij het onderzoeken van de haalbaarheid van zonnepanelen rekening met het volgende:

 • Helling en oriëntatie van het dak met de hieraan gelinkte opbrengsten;
 • Controleer of het dak geïsoleerd is en of het dak (best) geïsoleerd moet worden;
 • Onderzoek ter plaatse beschaduwing en de impact ervan;
 • Streef altijd naar het plaatsen van de zonnepanelen  op de meest productieve, niet-beschaduwde dakdelen;
 • Achteruitgang productie van de zonnepanelen;
 • Maak een inschatting van de  stabiliteit van het dak. Is een bijkomende stabiliteitsstudie noodzakelijk?
 • Vervanging van de omvormers tijdens de levensduur van de zonnepanelen.
 • Duidelijke scopebepaling:
  • Oppervlakte (m²) en vermogen (kWp) van de panelen;
  • Helling en oriëntatie van de panelen;
  • Locatiebeschrijving van de panelen;
  • Type panelen + karakteristieken (rendement en degradatie paneel);
 • Vermogen omvormer(s);
 • Berekening LCOE (Levelized Cost Of Energy).

Voor grote installaties (> 10kW) zijn volgende elementen belangrijk:

 • de energievraag versus installatiegrootte:
   
  • plaatsing van een batterij,
  • optimale lokalisatie,
  • schaduwanalyse,
  • stabiliteit dak,
  • aanwezigheid dakvensters

  •  
 • een afzonderlijk deskundig advies om de optimale dimensionering te bepalen.

Bij omvormersvermogen < 10 kVA:

 • Prosumententarief (regioafhankelijk);
 • Totaal geproduceerde elektriciteitshoeveelheid moet minder of gelijk zijn dan de lokaal afgenomen elektriciteitshoeveelheid.

Bij omvormersvermogen > 10 kVA:

 • Groenestroomcertificaten;
 • Ingeschat of berekend aandeel injectie van voorgestelde installatie: belangrijke impact op rendabiliteit;
 • Belang van een correcte afstemming tussen elektriciteitsafname en de grootte van de installatie.

Alle parameters die gebruikt werden tijdens de rendabiliteitsberekening moet u in een overzichtstabel bij de haalbaarheidsstudie voegen.