U bent hier

Warmtekrachtkoppelingscentrale

Hou bij het onderzoeken van de haalbaarheid van een Warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK) rekening met het volgende:

 • Aanwezigheid gasaansluiting en eventuele kostprijs om deze aan te leggen;
 • Beschikbare ruimte in stookplaats of nieuwe in te richten stookplaats;
 • Maak een inschatting van de technische complexiteit en kostprijs om WKK te integreren in CV/SWW-productiesysteem;
 • Bij berekening van de WKK wordt, indien nog niet aanwezig, een extra buffervat/boiler voorzien om zo variatie in warmtevraag op te vangen en de draaiuren te optimaliseren;
 • Onderzoek warmte- en elektriciteitsconsumptie per kwartier:
  • WKK moet voldoende draaiuren hebben om interessant te zijn;
  • Maak een inschatting van de zelfconsumptie- en injectieaandeel van geproduceerde elektriciteit;
  • Maak een inschatting van de draaiuren van voorgestelde WKK;
  • Belang van een correcte afstemming tussen elektriciteits- en warmteafname en de grootte van de voorgestelde WKK.
 • Hou rekening met onderhoudskosten/revisiekosten tijdens levensduur;
 • Duidelijke scopebepaling:
  • Elektrisch en thermisch vermogen voorgestelde WKK;
  • Inhoud nieuwe buffertank (liter) indien nodig.