U bent hier

04 februari 2021

Steun voor 85 scholenbouwprojecten in Vlaanderen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert deze maand zo’n € 28 miljoen in 85 scholenbouwprojecten over gans Vlaanderen. “We investeren daar waar de noden het grootst zijn en focussen voornamelijk op het secundair onderwijs”, zegt Weyts. “In deze regeerperiode investeren we 3 miljard euro in schoolinfrastructuur. Dat is nog nooit gezien. Hiermee kunnen we de grootste noden lenigen.”

Deze financiële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. Vlaanderen investeert deze regeerperiode drie miljard euro in schoolinfrastructuur - een half miljard meer ten opzichte van de vorige regeerperiode.

Weyts investeert in de in de eerste maand van het nieuwe jaar via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) € 27.868.701 in maar liefst 85 scholenbouwprojecten over gans Vlaanderen.

Zo gaat er € 22 miljoen naar grote werken zoals een volledige nieuwbouw. WICO en het Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Jozef in Pelt kunnen rekenen op € 11,4 miljoen voor een nieuwbouw en renovatie op campus Sint-Maria. In Hooglede realiseert de Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - Dominiek Savio met € 1,9 miljoen een nieuwbouwproject met Multifunctioneel Centrum i.s.m. VIPA. Vrije Basisschool - De Dommelbrug in Peer ontvangt € 957.000 voor een nieuw schoolgebouw ter vervanging van een bestaand gebouw dat gesloopt wordt. Ook de vernieuwing van de buitenomgeving met een nieuwe overdekte speelplaats, een open speelplaats, groen en eerste uitrusting behoren tot het bouwprogramma. Vrije Basisschool - Sint-Romboutscollege en het Sint-Romboutscollege in Mechelen voeren met € 897.000 enerzijds de vernieuwing van de speelplaats, aanpassingen aan de sanitaire lokalen en de brandveiligheid uit en anderzijds de verbouwing van laboklassen en de buitenaanleg.

”Leerlingen, leerkrachten en ouders begrijpen sinds de uitbraak van de coronacrisis nog beter hoe ontzettend belangrijk scholen en klassen zijn”, zegt Weyts. “We moeten dan ook volop blijven investeren in de vernieuwing en de verbetering van ons onderwijspatrimonium. Je kan niet investeren in onderwijskwaliteit als je niet tegelijkertijd investeert in de kwaliteit van de onderwijsinfrastructuur”. 

Lees hier het volledige persbericht

Bron:
Persmededeling 2 februari 2021
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Ben Weyts

(publicatiedatum 04/02/2021)