U bent hier

30 november 2021

Nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen voor bijna 7.000 leerlingen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert bijna € 30 miljoen in 84 scholenbouwprojecten over gans Vlaanderen. De nieuwe of vernieuwde schoolinfrastructuur zal plaats bieden aan bijna 7.000 leerlingen. “We blijven investeren in de kwaliteit van ons onderwijs. Dus ook in de onderwijsinfrastructuur”, zegt Weyts. “Onze leerlingen en leraren horen in de beste omstandigheden onderwijs te kunnen volgen en geven.”

Voor bouw- of verbouwingswerken kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs rekenen op financiële ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid. Via Agion trekt Vlaanderen deze regeerperiode maar liefst drie miljard euro uit voor scholenbouw. Dat is een half miljard euro extra. Een nooit geziene investering die de grootste noden binnen voornamelijk het secundair onderwijs moet ledigen.

Deze maand investeert Onderwijsminister Weyts via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) € 28,9 miljoen in 84 scholenbouwprojecten over gans Vlaanderen. Met deze scholenbouwprojecten zullen duizenden kinderen en jongeren hun schooldagen in gloednieuwe schoolinfrastructuur kunnen doorbrengen.

In Evergem ontvangt Gemeentelijke Basisschool Evergem €3,5 miljoen voor de afbraak, een nieuwbouw, de uitbreiding en renovatie van de schoolgebouwen en de gymzaal. 730 leerlingen zullen de nieuwe infrastructuur gebruiken. In Veldegem (Zedelgem) realiseert Vrije Basisschool De Stapsteen met €1,9 miljoen de renovatie van het schrijnwerk, de verlichting en de plafonds, de afbraak van de oudste vleugel en een nieuw bouwvolume dat de twee bestaande verbindt, voor 150 leerlingen. Hierdoor kunnen ook de toegankelijkheidsproblemen opgelost worden.

Gemeentelijke Basisschool - Blokbos in Lot (Beersel) ontvangt €1,8 miljoen voor afbraakwerken, een nieuwbouw, verbouwingswerken en eerste uitrusting voor 417 leerlingen.

Minister Weyts legt ook nog eens €7,8 miljoen vast voor kleinere verbouwings- en renovatiewerken. Het gaat dan over kleine ingrepen, maar ook dringende werken die omwille van overmacht snel uitgevoerd moeten worden.
 

Provincie Projecten Investering 
Antwerpen 24 € 5.881.792
BHG 1 € 60.016
Limburg 10 € 2.434.019
Oost - Vlaanderen  21 € 9.517.384
Vlaams - Brabant 7 € 2.273.747
West - Vlaanderen 21 € 8.671.976

Totaal vastgelegde schoolbouwsubsidies (november 2021) 

84 € 28.838.934

Bron:
Persmededeling 30 november 2021
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Ben Weyts