22 mei 2023

Nieuw protocol voor asbestverwijdering

De Vlaamse Regering keurde op 12 mei een nieuw protocol voor asbestverwijdering in scholen goed.

Scholen kunnen nu door de OVAM gratis een asbestattest laten opmaken, beroep doen op expertisebegeleiding door een asbestdeskundige en een tussenkomst voor asbestverwijderingen krijgen. AGION zorgt voor een aanvullende subsidiëring.

Scholen die zich willen aanmelden moeten een contactpersoon opgeven. Deze contactpersonen moeten eerst een infosessie van de OVAM volgen.

Een eerste online infosessie zal doorgaan op dinsdag 13 juni 2023, tussen 10u en 15u. De infosessie wordt opgenomen om ook later te kunnen volgen.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

-           Asbestherkenning

-           Regelgeving

-           Verwijdertechnieken

-           Doelstellingen en voorwaarden van het protocol

-           Taken van de contactpersoon

-           Praktische afspraken, dossierverloop

Schrijf u in via deze link

De OVAM plant in september 2023 een tweede infosessie.