U bent hier

26 november 2021

Extra schoolruimte voor 18.000 leerlingen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts kent huursubsidies toe aan 65 scholen, zodat ze samen meer dan 115.000 m² extra klasruimte in gebruik kunnen nemen. Het gaat om een investering van jaarlijks € 6,4 miljoen die ten goede zal komen aan bijna 18.000 leerlingen. Scholen zullen de middelen onder meer gebruiken om modulaire units of een nabijgelegen gebouw te huren. Projecten die in één klap veel extra capaciteit opleveren en projecten die de extra infrastructuur buiten de schooluren delen met sportclubs of jeugdverenigingen kregen voorrang. “Met deze huursubsidies kunnen we kort op de bal spelen en snel extra schoolruimte winnen”, zegt Weyts. “Zo kunnen we versneld oplossingen bieden op plaatsen waar de nood vandaag het hoogste is”.

Er is deze regeerperiode € 3 miljard voorzien voor schoolinfrastructuur – nog eens € 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode. Maar het kost tijd om scholen te bouwen of te verbouwen. Daarom is huren voor scholen vaak een goede oplossing om veel sneller en flexibeler extra plaatsen in de klas te realiseren. Vandaag maken al meer dan 65.000 leerlingen gebruik van gehuurde infrastructuur, zoals moderne modulaire units of gebouwen in de buurt van de school die omgetoverd werden tot klasruimtes.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts kent nu huursubsidies toe aan nog eens 65 scholen die samen meer dan 115.000 m² extra klasruimte in gebruik gaan nemen. Het gaat om een investering van jaarlijks € 6,4 miljoen voor projecten die in sommige gevallen 18 jaar lang blijven lopen. Bijna 18.000 leerlingen zullen gebruik maken van deze  extra infrastructuur. Scholen gaan de middelen onder meer gebruiken voor de huur van modulaire units, sporthallen, werkplaatsen en bestaande gebouwen zoals een leegstaand appartement, een voormalige groepspraktijk van huisartsen, een handelspand, een multifunctionele zaal of een oud gebouw van de federale overheid. Leegstaande gebouwen in de buurt van een school met plaatstekort krijgen zo opnieuw een nuttige invulling. Projecten die in één klap veel extra capaciteit opleveren voor langere termijn en projecten die de extra infrastructuur ’s avonds en in het weekend ook delen met sportclubs of jeugdverenigingen kregen voorrang. “Elke euro moet ten goede komen aan zoveel mogelijk jongeren”, zegt Weyts.
 

Provincie Projecten Aantal leerlingen die er gebruik van zullen maken
Antwerpen 8 1.776
BHG 4 1.530
Limburg 11 4.364
Oost - Vlaanderen  15 3.401
Vlaams - Brabant 7 1.483
West - Vlaanderen 20 5.279
Totaal 65 17.833

Er komen extra plaatsen in meerdere onderwijstypes: in het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs, in het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs, in het volwassenonderwijs, in het deeltijds kunstonderwijs en in een internaat. 

Scholen krijgen in het voorjaar van 2022 opnieuw een kans om financiële steun te vragen voor huurprojecten. 

Bron:
Persmededeling 25 november 2021
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Ben Weyts