13 september 2022

Extra capaciteit voor opvang van kinderen op de vlucht uit Oekraïne

De Vlaamse Overheid voorziet bijkomende mogelijkheden en middelen specifiek om op een vlottere manier extra capaciteit te creëren.

Schoolbesturen die voor de opvang van kinderen en jongeren uit Oekraïne de capaciteit van een school of vestigingsplaats tijdelijk willen uitbreiden, kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de huur van bestaande gebouwen en tijdelijke modulaire units.