09 september 2022

Eerste steenlegging DBFM-project Egied Van Broeckhovenschool Molenbeek

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts legde op woensdag 31 augustus de eerste steen voor het eerste projectspecifieke DBFM project, de Egied Van Broeckhoven school; een nieuwe Nederlandstalige jezuïetenschool in Molenbeek. De 860 leerlingen kunnen in september 2024 hun intrek nemen in het nieuwe schoolgebouw.

De school wordt gebouwd binnen het DBFM-programma (Design, Build, Finance, Maintain – Ontwerpen, Bouwen, Financieren, Onderhouden) dat via publiek-private samenwerking 39 scholenbouwprojecten zal realiseren. Alle projecten samen zijn goed voor ongeveer 255.000 m² aan nieuwe schoolgebouwen.

De Egied Van Broeckhoven school is een project van de vzw Ignatius Scholen in Beweging. De gloednieuwe domeinschool heeft haar stek gevonden in de gebouwen van de vroegere brouwerij Vandenheuvel in de multiculturele wijk van het Weststation in Sint-Jans-Molenbeek.
Het oude bedrijfspand ondergaat een grondige renovatie, aangevuld met een nieuwbouw. Het is een duurzaam en innovatief project  met respect voor de culturele waarde van het industrieel erfgoed. Het nieuwe schoolgebouw zal behalve de lokalen voor praktijk- en theorievakken ook projectruimtes omvatten, een auditorium, een open leerlandschap, een multifunctionele ruimte, een sportzaal,… goed voor 13.000 m² nieuwe of gerenoveerde gebouwoppervlakte met een totale investeringskost van 30 miljoen euro.   

De nieuwe school biedt vanaf september 2024 een unieke combinatie aan van ASO-, TSO- en BSO-richtingen binnen twee studiedomeinen: het wetenschapsdomein ‘STEM’ en het zorgdomein ‘Maatschappij en Welzijn’. De leerlingen zullen er zowel doorstroomrichtingen, technische richtingen als beroepsopleidingen met finaliteit arbeidsmarkt kunnen volgen. De circa 140 leerlingen van het eerste jaar trekken reeds volgend schooljaar in de nieuwbouw in.

“Met deze nieuwe school probeert het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ook mee de capaciteitsnoden in het secundair onderwijs in de hoofdstad te beantwoorden”, duidt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Ook buiten de schooluren zal de school een ontmoetingsplaats zijn voor jongeren uit de buurt. Zo creëert de Egied Van Broeckhovenschool verbinding en kansen in een buurt waar de nood aan sociale en recreatieve ruimte groot is. Hun kernopdracht is onderwijs maar deze school is zeker ook een maatschappelijk project. Via het gevarieerde onderwijsaanbod wil de school het beste uit elk kind halen.

Meer weten over de Egied Van Broeckhoven school