Mooie voorbeelden

VTI en CVO Brugge @ Van den Berg architecten
VTI en CVO Brugge Centrum voor volwassenenonderwijs, Internaat, Secundair onderwijs West-Vlaanderen DBFM-project, Nieuwbouw
Complete nieuwbouw ter vervanging van de huidige campus in de Boeveriestraat. De huidige schoolgebouwen in de Boeveriestraat dateren deels van voor 1920 en deels van tussen 1920 en 1970. De gebouwen voldoen niet meer aan de huidige normen inzake…
Guldensporencollege plein Kortrijk @ AG Real Estate
Guldensporencollege plein Kortrijk Internaat West-Vlaanderen DBFM-project
Guldensporencollege Plein Kortrijk: dit project beslaat een refter en een internaat. De refter wordt ondergebracht in nieuwbouw op de plaats van bestaande werkplaatsen. Het internaat wordt gehuisvest in de voormalige kloostervleugel, aansluitend aan 't…
Campus Zonnebos BuO 's-Gravenwezel @ AG Real Estate
Campus Zonnebos BuO 's-Gravenwezel Basisonderwijs, Internaat, Secundair onderwijs Antwerpen DBFM-project
Campus Zonnebos BuO is een campus buitengewoon onderwijs van het GO! (Scholengroep 3 Agora) die bestaat uit een internaat (basis en secundair), MPI met basisschool en SBSO (secundaire school). De school kampt met een gebrek aan ruimte. Binnen het DBFM-…