Bouwprogramma

Complete nieuwbouw ter vervanging van de huidige campus in de Boeveriestraat.

De huidige schoolgebouwen in de Boeveriestraat dateren deels van voor 1920 en deels van tussen 1920 en 1970. De gebouwen voldoen niet meer aan de huidige normen inzake functionaliteit, energetische voorschriften, brandveiligheid, milieu-eisen, toegankelijkheid van mindervalide personen en levering van goederen.

De nieuwe campus moet de moderne inzichten voor het secundair onderwijs vertolken, zowel op vlak van opleiding in nieuwe en duurzame technieken als op vlak van de pedagogische processen. Een bijkomend facet is dat het "avondonderwijs" evolueert naar volwassenenonderwijs, waarbij de cursussen meer en meer overdag plaatsvinden. Het bestaande gebouw in de Boeveriestraat wordt afgebroken na de verhuizing naar de nieuwbouw.

De nieuwbouw zal plaats bieden aan de afdelingen mechanica, elektriciteit, garage, carrosserie, theoretisch technische richtingen en de bijbehorende 1e graad. Ook het internaat en het volwassenenonderwijs worden erin ondergebracht.

Projectfoto's

Buitenaanzicht